Wereldburgerschap

Aan het broeden op een dynamisch wereldburgerproject dat de grenzen van je gemeente overstijgt?  Bekijk dan hier de mogelijkheden die de Provincie heeft om je project te ondersteunen.

De Inspiratiegids reglement Wereldburgerschap  maakt aan de hand van veel voorbeelden duidelijk welke projecten aan bod kunnen komen.  De gids behandelt ook een aantal struikelblokken, verduidelijkt termen, toont klemtonen die een adviescommissie legt.

Wil je een (gratis) papieren versie? Mail ons: [email protected].

Provinciaal Reglement 'Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen

Met dit reglement (pdf) wil de Provincie West-Vlaanderen, binnen de perken van het budget en de bevoegdheden, wereldburgerschap in West-Vlaanderen stimuleren.  Met de steun aan bovenlokale activiteiten rond wereldburgerschap beoogt het provinciebestuur twee zaken:

 • Het provinciebestuur wil diverse actoren stimuleren en ondersteunen om kwaliteitsvolle activiteiten op te zetten die het draagvlak voor mondiale solidariteit en wereldburgerschap vergroten;
 • Het provinciebestuur wil bijdragen aan de realisatie van de SDG’s van de Verenigde Naties

Aanvraag indienen

Aanvragen verlopen via de app Toekan, en niet meer via de aparte aanvraagformulieren.

Aanmelden via Toekan

logo toekan

Rapportering indienen

Werd je project goedgekeurd voor meerdere schijven en wil je de volgende schijf krijgen? Of wil je het saldo krijgen van je project? Mail een werkings- en evaluatieverslag samen met een financieel overzicht van inkomsten en uitgaven met bewijzen voor de gemaakte kosten naar [email protected]. Bewijs hierin wat je met de gekregen subsidie hebt gedaan. Werden doelstellingen bereikt? Waarom wel/niet? Wat neem je mee bij een volgend project?

Verslagformulieren

Je kan hiervoor gebruik maken van één van de verslagformulieren.  Hier maak je ook duidelijk op welke manier je de provinciale ondersteuning zichtbaar hebt gemaakt op drukwerk, evenementen,…

Soorten tussenkomsten

 • Werkingssubsidies aan Noord-Zuidorganisaties, in te dienen voor 1 april
 • Projectsubsidie voor een initiatief of evenement, in te dienen voor 1 april of 1 oktober
 • Tussenkomst op basis van een subsidieovereenkomst, in te dienen voor 1 april of 1 oktober
 • Subsidie in het kader van een projectoproep

  Contact

  Wil je een project opstarten of heb je vragen bij het invullen van een aanvraagformulier? Aarzel niet ons te contacteren. We maken graag een afspraak om je project te bespreken. Op die manier maken we kennis met elkaar en helpen we meedenken over je project.

  Stefan Lannoo
  T 051 26 50 50
  E [email protected]