Provinciaal subsidiereglement

Op 1 november 2019 werd de geactualiseerde versie van het 'Proviniciaal reglement voor ondersteuning van initiatieven met het Zuiden' goedgekeurd.

Met dit reglement wil de Provincie het draagvlak voor internationale solidariteit in West-Vlaanderen verhogen, initiatieven in het globale Zuiden versterken en meehelpen om de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG's) te realiseren.

Het provinciaal reglement is beschikbaar in 4 verschillende talen: Nederlands, Frans, Engels en Spaans. 

De inspiratiegids helpt je het reglement juist te interpreteren met tal van praktische voorbeelden. Op die manier hopen we duidelijk te maken waar we als Provincie de klemtonen leggen. 
Mocht je toch vragen hebben, aarzel dan zeker niet ons te contacteren