Provinciaal vormingsaanbod integratie en migratie

Vormingen_Integratie_Migratie_Diversiteit

Aanbod voor West-Vlaamse lokale besturen als ondersteuning voor vrijwilligers en professionelen

Streef je met je lokaal bestuur naar een groter draagvlak voor integratie en migratie? Dan zijn kwaliteitsvolle activiteiten van je lokale organisaties en inwoners een must. De Provincie West-Vlaanderen wil je helpen om die lokale mensen niet alleen aan te moedigen, maar hen ook te ruggensteunen en meer inzicht te bieden.

Speciaal hiervoor ondersteunen we als Provincie West-Vlaanderen vormingen en workshops voor vrijwilligers en professionals in integratie, migratie of diversiteit. Dit in én op maat van je gemeente. Jullie als lokaal bestuur organiseren, wij betalen een goede spreker of lesgever.

Voor West-Vlaamse lokale besturen

  • Elk West-Vlaams lokaal bestuur kan hiervoor een aanvraag indienen.
  • Je kan voor maximaal 1.000 euro aan vormingen per kalenderjaar aanvragen.
  • In totaal stelt de Provincie hiervoor 10.000 euro per kalenderjaar beschikbaar.*

*Hebben we voor meer aanvragen dan het budget toelaat, dan streven we naar minstens één vorming voor zoveel mogelijk aanvragers.

Doelstellingen

  • Kwalitatieve vormingen in én op maat van je gemeente. Jij als lokale bestuur organiseert, de Provincie West-Vlaanderen helpt promoten en financiert.
  • Inwoners, vrijwilligers en medewerkers van de gemeente handvatten geven voor de omgang met de diversiteit en meertaligheid binnen hun gemeenschap en om nieuwkomers te ondersteunen bij hun integratie en om Nederlands te leren.

Keuzevrijheid

Je hebt als lokaal bestuur helemaal de keuze:

  • Plukken uit het informatief-educatief aanbod dat de medewerkers van het Wereldhuis voorstellen (Raadpleeg dit aanbod - PDF). 
  • Met je lokaal bestuur zelf een vorming voorstellen.

Raadpleeg onze catalogus

Voorwaarden

Hier vind je de voorwaarden om gebruik te maken van dit aanbod.

Voorwaarden

Hoe aanvragen?

  • Dien je online aanvraag minstens 1 maand voor de geplande uitvoering in.
  • Als je zelf een vorming voorstelt, hebben we hierover extra info nodig (zie aanvraagformulier).

Dien een aanvraag in

Vragen?

Wereldhuis West-Vlaanderen