Projecten migratie

AB Réfugiés-Emploi: FACT

De app FACT is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en werd ontwikkeld als onderdeel van het Interreg V-project AB Réfugiés-Emploi, in samenwerking met de volgende partners: POM West-Vlaanderen, VDAB, Le FOREM, Centre Ifapme, Mission Locale Douaisis, Entreprendre Ensemble, Rode Kruis Vlaanderen, Fedasil, Ligo Centrum voor Basiseducatie Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, Eduplus, Boerenbond en M-Tech+, Vorm DC, Makkie, Horeca Forma Vlaanderen, Alimento, Woodwize, Constructiv, Zorgnet Icuro, Travi, Refu Interim. Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en van Wallonië.

FACT vertaalt technische termen tussen Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Roemeens, Pools, Arabisch, Dari, Pashtu, Somalisch en Oekraïens en kan ook ingezet worden als oefeninstrument om de taal van de werkplek onder de knie te krijgen De gebruiker kiest zelf zijn brontaal en de gewenste doeltaal/doeltalen. Per term krijg je in de gekozen talen telkens het geschreven woord, de gesproken versie (ingesproken door een native speaker) en een ondersteunend beeld.

Naast een pakket basiswoordenschat (met vragen, instructies, woorden rond veiligheid (COVID-19!), transport, administratie, …) kunnen er ook specifieke pakketten per sector gedownload worden: land- en tuinbouw, metaalindustrie, schoonmaak, horeca, verpakking van voeding. Woordenboeken voor zorg, bouw en hout zijn in opmaak. De woordenschatpakketten zijn opgemaakt in samenwerking met VDAB, Le Forem en de betrokken sectoren.

De gebruiker kan scrollen in lijsten (gereedschap, machinerie, onderdelen, onderhoud, handelingen,…), zoeken (met autocomplete), favorieten instellen en oefenen.  

De app is gratis te downloaden uit de stores en bevat geen publiciteit. Hier zie je hoe het werkt.

app fact

AB Réfugiés-Social

Het Wereldhuis – Provincie West-Vlaanderen is projectpartner in het Interreg V-project AB Réfugiés-Social, in samenwerking met: Préfecture de la région Hauts-de-France - Secrétariat Général pour les Affaires régionales (SGAR), Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM), La Vie Active en SETIS. Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

AB Réfugiés-Social richt zich op nieuwkomers en professionals en vrijwilligers die actief zijn in de dienstverlening en de gezondheidszorg. Het project wil de integratie van nieuwkomers succesvoller doen verlopen door de zorg- en maatschappelijke begeleiding te verbeteren.

Het Wereldhuis zet hiervoor in op 3 acties: