Integratie Cluster West

Diversiteit is in onze samenleving een realiteit. Niet alleen stijgt het aantal personen van buitenlandse herkomst, ook de interne verscheidenheid binnen deze groepen neemt toe. Omgaan met de daaruit voortvloeiende maatschappelijke veranderingen is een blijvende en almaar complexere opdracht voor de maatschappelijke organisaties en voorzieningen, voor de bedrijven en overheden.Integratie Cluster West detecteert noden en start samen initiatieven op vlak van “participatie aan de samenleving”. Organisaties kunnen elkaar binnen deze cluster sneller vinden om kwaliteitsvoller, efficiënter en effectiever te werken met mensen met een migratieachtergrond die drempels ervaren. De naam is een materialisatie van deze doelstelling en aanpak.

De baseline van Integratie Cluster West is “Integreren doe je niet alleen. Samen werken we aan een inclusieve West-Vlaamse samenleving”. Integratie is een zaak van ons allemaal; ze start vanuit ontmoeting, gemeenschappelijke belangen en krijgt vorm via een gemeenschappelijke aanpak.  

Benieuwd hoe we elkaar kunnen versterken? Contacteer [email protected]