Onderzoek

'Meten is weten' is een vaak gebruikte uitdrukking. Ook wij hebben hier meer en meer aandacht voor. Vanuit het Wereldhuis zijn we dan ook actief betrokken bij verschillende onderzoekstrajecten zodat we onze werking enerzijds kritisch tegen het licht kunnen houden en anderzijds actief aan de slag te kunnen gaan met de resultaten. Eenmaal onderzoeksrapporten zijn opgeleverd, zijn ze steeds terug te vinden op Kenniswest.

4de Pijlers in Europa

Onderzoeksproject Taalhulpen

Diaspora