Welke soorten bomen kan ik bestellen?

Winterlinde (Tilia cordata)

Afmetingen:

 • Breedte: 20 meter
 • Hoogte: 30 meter

Kenmerken:

 • Gemiddelde groeisnelheid
 • Diepe gestelwortels
 • Bodem: polder/zand/zandleem/leem
 • Lindes laten zich ‘kandelaren’, dit is niet gebruikelijk te velde 

Standplaatsvereisten:

 • Gedijt goed op vruchtbare, humeuze, rulle grond
 • Dankzij haar diepe wortels vormt een lage grondwaterstand meestal geen probleem
 • Lichtminnend/schaduwtolerant

  Gewone walnoot (Juglans regia)

  Afmetingen:

  • Breedte: 15 meter
  • Hoogte: 15 à 30 meter

  Kenmerken:

  • Trage groeier
  • Diepwortelend
  • Bodem: diepe, open en liefst lemige bodem

  Standplaatsvereisten:

  • Groeit bij voorkeur ‘alleen’, zonder al te dichte buren
  • Houdt van een kalkrijke en vochthoudende bodem
  • Plant mij niet in of nabij verharde oppervlakte
  • Lichtminnend

  Tamme kastanje (Castanea sativa)

  Tamme kastanje

  Afmetingen:

  • Breedte: 15 meter
  • Hoogte: 25 meter

  Kenmerken: 

  • Snelle groeier
  • Diepe gestelwortels
  • Bodem: zand/zandleem/leem

  Standplaatsvereisten:

  • Voedselrijk en vochtige 
  • Houdt niet van zware kleigrond
  • Groeit minder in verdichte bodem
  • Plant mij niet in of nabij verharde oppervlakte
  • Schaduwtolerant

  Canadapopulier (Populus x canadensis cv. marilandica en cv. serotina)

  Afmetingen:

  • Breedte: 15 à 20 meter
  • Hoogte: 25 meter

  Kenmerken:

  • Snelle groeier
  • Vlakwortelend
  • Bodem: duinen/polder/zand/zandleem/leem
  • Populier laat zich als knotboom beheren

  Standplaatsvereisten:

  • Voedselrijk en vochtig 
  • Groeit minder in verdichte bodem
  • Houdt niet van bodem met permanent hoge waterstanden
  • Lichtminnend

  Zwarte els (Alnus glutinosa)

  Afmetingen:

  • Breedte: 8 meter
  • Hoogte: 15 meter

  Kenmerken:

  • Snelle groeier
  • Diepe gestelwortels
  • Bodem: duinen/zand/zandleem/leem/klei
  • Zwarte els laat zich als knotboom beheren

  Standplaatsvereisten:

  • Groeit goed op vochtige gronden (beekdalen, moerassen, broekbossen…)
  • Niet veeleisend op het vlak van bodemvruchtbaarheid
  • Groeit best op voedsel- en mineralenrijke bodem

  Zomereik (Quercus robur)

  Afmetingen:

  • Breedte: 20 meter
  • Hoogte: 30 meter

  Kenmerken:

  • Trage groeier
  • Diepe penwortel
  • Bodem: zand/zandleem/leem

  Standplaatsvereisten:

  • Gedijt goed op zwaardere grond met goede vochtvoorziening
  • Verdraagt geen overstroming tijdens groeiseizoen
  • In jonge levensfase vormt droogte een groot risico (bijwateren kan nodig zijn)
  • Houdt niet van verdichte bodem
  • Plant mij niet in of nabij verharde oppervlakte
  • Lichtminnend/schaduwtolerant

  Zoete kers (Prunus avium)

  Afmetingen:

  • Breedte: 12 meter
  • Hoogte: 18 meter

  Kenmerken:

  • Snelle groeier
  • Vlakwortelend
  • Bodem: zand/zandleem/leem/klei

  Standplaatsvereisten:

  • Verkiest diep doorwortelbare, rijkere bodem met voldoende vochtvoorziening
  • Houdt niet van verdichte bodem
  • Houdt niet van groeiplaatsen waar water kan staan
  • Groeit minder in arme en droge grond
  • Plant mij niet in of nabij verharde oppervlakte
  • Schaduwtolerant in jonge levensfase en lichtminnend als volwassen boom

  Haagbeuk (Carpinus betulus)

  Afmetingen:

  • Breedte: 15 meter
  • Hoogte: 20 meter

  Kenmerken:

  • Trage groeier
  • Vlakwortelend
  • Bodem: zand/zandleem/leem/klei

  Standplaatsvereisten:

  • Gedijt goed op rijkere gronden
  • Verdraagt moeilijk wateroverlast en droogte
  • Plant mij niet in of nabij verharde oppervlakte
  • Schaduwminnend

  Fladderiep (Ulmus Laevis)

  Afmetingen:

  • Breedte: 20 meter
  • Hoogte: 30 meter

  Kenmerken:

  • Gemiddelde groeisnelheid
  • Vormt ‘plankwortels’ (bovengrondse wortelaanzet schraagt de boom als smalle ‘zijbeuken’)
  • Bodem: duinen/polder/zand/zandleem/leem

  Standplaatsvereisten:

  • Gedijt goed op voedselrijke, kalk- en vochthoudende grond
  • Lichtminnend/schaduwtolerant

  Heb je vragen?

  Wens je tips of bijkomende info alvorens te bestellen?
  Neem contact op via:

  Ik bestel meteen mijn gratis schaduwboom

  Ik wil terug naar de pagina met algemene info