×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

Waterschaarste in West-Vlaanderen

 

 

West-Vlaanderen werd van april tot juli getroffen door grote droogte. Ondanks de hevige regenval van de voorbije dagen zijn de waterpeilen in sommige waterlopen nog steeds zeer laag.  Daarom heeft de gouverneur op 16 augustus de volgende maatregelen genomen.

Het captatieverbod voor RECREATIEVE doeleinden wordt beëindigd op 19 augustus.

Het algemeen captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen voor beregening wordt beëindigd op 19 augustus, met uitzondering voor Polder De Moeren in Veurne/Adinkerke en De Blankaart (zone Natuurinrichtingsproject gelegen tussen de Ijzer en de N369).

Persbericht van de gouverneur van 16 augustus (doorklikken).

Landbouwers, opgepast voor een hoog zoutgehalte of hoge geleidbaarheid van het water! In de polders spreekt men ook van 'saleniteit'. Er werd in augustus in de polders op verschillende plaatsen nog steeds meer dan 5000 µS/cm gemeten. Voor dieren en planten kan dit (heel) schadelijk zijn. Hoge zoutgehaltes kan tot sterfte van dieren leiden of verbranding van gewassen. Ook enkele alternatieve waterbronnen hebben een hoog zoutgehalte. Doe eerst een controle voor gebruik. Meer info in bijgaand artikel.

 


Voor de volledige provincie West-Vlaanderen:

Een verbod om water te halen uit alle waterlopen voor RECREATIEVE doeleinden. Dit betekent dat bvb sportterreinen niet kunnen besproeid worden met water uit waterlopen.  Dit besluit is van toepassing tot en met 18 augustus en wordt niet verlengd.
Besluit van de gouverneur geldig tot 19 augustus (doorklikken)

  

Voor het IJzerbekken:

Een algemeen captatieverbod uit alle waterlopen voor beregening.
Dit besluit is van toepassing tot en met 18 augustus en wordt niet verlengd.
Vanaf 19 tot en met 31 augustus is er enkel nog een algemeen captatieverbod uit de onbevaarbare waterlopen van toepassing in Polder De Moeren (Veurne, Adinkerke) en in De Blankaart (zone Natuurinrichtingsproject gelegen tussen de Ijzer en de N369).

besluit van de gouverneur IJzerbekken geldig tot 19 augustus(doorklikken)
Kaart van het ijzerbekken (doorklikken)


Voor het Leiebekken: 

Een algemeen captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen voor beregening.
Dit besluit is van toepassing tot en met 18 augustus en wordt niet verlengd.
Kaart van het Leiebekken (doorklikken)
besluit van de gouverneur Leiebekken geldig tot 19 augustus (doorklikken)

 

Voor het Bekken Brugse Polders en bekken Poekebeek: 

Een algemeen captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen voor beregening, uitgezonderd voor de Polder van Blankenberge en de Oostkustpolder.
Dit besluit is van toepassing tot en met 18 augustus en wordt niet verlengd.
besluit gouverneur Brugse Polders geldig tot 19 augustus (doorklikken)
Kaart bekken Brugse Polders en deelbekken Poekebeek (doorklikken)Er wordt gezocht naar alternatieve watervoorraden.

Het effluent van de waterzuiveringsinstallaties van Aquafin kan voor een aantal toepassingen gebruikt worden. Dit kan na het afsluiten van een eenvoudige overeenkomst (+ betalen van een vergoeding). Dit is aan te vragen bij Aquafin. Let wel, hou rekening met de kwaliteit (zoutgehalte, bacteriële belasting)!  Daarom is dit water niet voor elke toepassing geschikt. Uw aanvraag richt je aan: annick.wilms@aquafin.be

Lijst van de waterzuiveringsinstallaties (doorklikken)
Modelovereenkomst (doorklikken)

 

In Roksem (Oudenburg) is er vanaf 10/07/2017 de mogelijkheid om water te capteren uit een grote vijver. Dit is voor landbouwers in het IJzerbekken. Het water kan gebruikt worden voor het irrigeren van groenten of akkerbouwgewassen of als drinkwater voor dieren.

Voor gebruik moet er een aanvraag gericht worden aan de Middenkustpolder – info@middenkustpolder.be

Aanvraagformulier (doorklikken)
Politiebesluit (doorklikken)De besluiten van de gouverneur gelden voor het gebied, zoals het vastgelegd is in het besluit (bvb voor het IJzerbekken, Leiebekken… of de provincie). De burgemeesters of polders kunnen zelf ook een besluit nemen. Deze zijn ook geldig, maar kunnen niet afwijken (minder streng zijn) dan het besluit van de gouverneur. Wel kunnen ze extra voorwaarden of maatregelen bepalen. Lees dus steeds het besluit van de gouverneur èn jouw gemeente of polder (als daar nog een bijkomend besluit is).

 

Wilt u weten in welk rivierbekken of polder uw perceel gelegen is,
raadpleeg dan de website van www.geopunt.be of www.waterinfo.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | disclaimer