Waterschaarste

Beperkende maatregelen watergebruik

Voor de volledige provincie West-Vlaanderen:

Het captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen werd opgeheven op 13.09.2018.

Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is toegestaan, met uitzondering van de besmette waterlopen met blauwalgen. 

Er zijn blauwalgen aanwezig in het kanaal Roeselare-Leie en het Kanaal Ieper - IJzer. Contact met of inname van besmet water kan schadelijk zijn voor mens, dier en gewas. Daarom mag er niet langer water gecapteerd worden voor besproeiing van gewassen of als drinkwater voor vee. Daarnaast komt er ook een verbod op zachte waterrecreatie zoals kajak, waterski en wakeboarden.

Voor een captatie uit een bevaarbare waterloop moet je melding doen of een vergunning aanvragen, naargelang de gebruikte hoeveelheid (meer info op volgende site: https://www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen). Water ophalen kun je dan van 6u00 tot 22u00.

Lees het politiebesluit van de gouverneur van 17 augustus 2018.

Lees het politiebesluit van de gouverneur van 01.08.2018 ivm de blauwalgen op het Kanaal Roeselare - Leie.

Lees het politiebesluit van de gouverneur van 21.07.2018 m.b.t. de alternatieve waterbronnen.