Provinciaal Reglement Waterputten


Beschrijf hier de waterbehoefte waarvoor dit spaarvolume een oplossing kan bieden. Voor welke teelten zal het beschikbare water worden ingezet? Hoe groot zou u het spaarvolume maken?
Bent u eigenaar van het perceel?
Hebt u het akkoord van de eigenaar om werken uit te voeren (incl. 20 jaar instandhouding)?
Is het perceel groter dan 0,5 ha?
Ligt het perceel aan een waterloop?

U staat als aanvrager zelf in voor de grondafzet die wordt veroorzaakt door de aanleg van het spaarvolume. Hieronder kunt u aangeven op welke percelen de grondafzet kan gebeuren. Hou er rekening mee dat overstromingsgevoelige gronden in het kader van dit reglement niet in aanmerking komen om op te hogen.
Bent u eigenaar van het perceel?
Hebt u het akkoord van de eigenaar om werken uit te voeren (incl. 20 jaar instandhouding)?
Bent u eigenaar van het perceel?
Hebt u het akkoord van de eigenaar om werken uit te voeren (incl. 20 jaar instandhouding)?
Bent u eigenaar van het perceel?
Hebt u het akkoord van de eigenaar om werken uit te voeren (incl. 20 jaar instandhouding)?
Bent u eigenaar van het perceel?
Hebt u het akkoord van de eigenaar om werken uit te voeren (incl. 20 jaar instandhouding)?
Bent u eigenaar van het perceel?
Hebt u het akkoord van de eigenaar om werken uit te voeren (incl. 20 jaar instandhouding)?
Bent u eigenaar van het perceel?
Hebt u het akkoord van de eigenaar om werken uit te voeren (incl. 20 jaar instandhouding)?

Wil je weten hoe de provincie omgaat met jouw gegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen? Lees dan onze privacyverklaring.