Actuele natuurweetjes uit de IJzervallei

Een dokter is niet meer

Juni 2020. Blankaartconservator Guido Vandenbroucke dacht op 16 juni een grote witte ballon uit de Blankaartvijver op te vissen. Het bleek echter een dode snoek in weliswaar behoorlijk opgeblazen stadium. Het exemplaar was niet minder dan 1,35 m lang, woog 22kg en was mogelijks 15 jaar oud. 

De snoek is een soort van relatief zuivere wateren waar hij als oogjager bij voorkeur tussen waterplanten zijn prooien verschalkt.  Door het vangen van vooral kleine karperachtigen helpt de snoek mee aan een evenwichtig ecosysteem met helder water. Wijfjes kunnen tot 140 cm lang worden, mannetjes 85 cm. Snoeken zoeken vroeg in het voorjaar steeds dezelfde ondiepe paaiplaatsen op. Waar mogelijk zijn dat ondergelopen weilanden waar ze tot 20.000 eitjes per kilogram lichaamsgewicht tegen waterplanten aankleven. Tel maar even na wat deze kanjer aan nageslacht heeft voortgebracht!

Foto: Guido Vandenbroucke

Snoek in De Blankaart