Zwinbiotopentocht

Betalend
Type

Omschrijving

Een boeiende excursie waarbij de onderzoekscompetenties van de leerlingen aangesproken worden om metingen uit te voeren en de typische kenmerken van de unieke biotopen van de zwinomgeving te vergelijken. Samen met de gids maken de leerlingen een wandeling van ongeveer 6 kilometer in de Zwinomgeving, onderweg voeren ze metingen uit en ontdekken ze de typische eigenschappen van de unieke biotopen: park, dijk, slikken en schorren, duin, strand en polder. Met een datalogger is het eenvoudig om zelf abiotische factoren op de verschillende locaties te meten en nadien te vergelijken. De leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over de gemeten resultaten en de waargenomen natuurelementen per biotoop. Hun onderzoekscompetenties worden aangesproken om relevante conclusies te trekken en de verklaringen te vinden voor de kleine variaties aan biotopen in deze regio. Alle verzamelde informatie wordt digitaal meegegeven en kan dienen voor verder onderzoek in klas.

Praktische info

  • locatie: Zwin Natuur Park
  • doelgroep: 3de graad secundair onderwijs
  • duur: 3 uur
  • grootte van de groep: max. 25 leerlingen per gids
  • prijs voor deze begeleide module: €60 + € 4/leerling
  • periode: maart tot oktober
  • begeleiding: gids van het Zwin Natuur Park
  • extra: voorzie gepaste kledij en laarzen

Bekijk de praktische info voor de 3de graad secundair onderwijs

Heb je een vraag?
Educatieve module 'Zwinbiotopentocht'