Zoom in op het Zwin

Betalend
Type

Omschrijving

De leerlingen voeren een terreinstudie uit om zicht te krijgen op de biotische en abiotische factoren die een rol spelen in het Zwin.
Ze krijgen een introductie in wetenschappelijke onderzoeksmethodes waarin ze zelf aan de slag gaan via verschillende deelmodules in een doorschuifsysteem. Ze werken onder andere met een multimeter, een schepnet, kijkpotjes en zoekkaarten. In de laboklas van het Natuur Educatief Centrum (NEC) onderzoeken ze de kleinste zoetwaterdiertjes onder de microscoop.
De leerinhouden zijn aangepast aan de vernieuwde onderwijsdoelen van 2019.

Praktische info

  • locatie: Zwin Natuur Park
  • doelgroep: eerste graad A-stroom en B-stroom
  • duur: 2,5 uur
  • grootte van de groep: grote groepen mogelijk, 1 gids per 25 leerlingen
  • prijs € 60 per groep van 25 + €4/leerling
  • periode: april tot oktober
  • begeleiding: gids van het Zwin Natuur Park
  • extra: voorzie gepaste kledij en laarzen

Bekijk de praktische info voor de eerste graad secundair onderwijs

Heb je een vraag?
Educatieve module 'Zoom in op het Zwin'
Downloads
Activiteitenfiche Zoom in op het Zwin