Zelf aan de slag met Veldwerk Bos

Gratis

Omschrijving

Met het veldwerkmateriaal in deze 2 handige rugzakken voer je als leerkracht met de leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs een biotoopstudie uit. Hierbij onderzoeken en vergelijken de leerlingen via een wetenschappelijke werkmethode het bos met een open veld of duin. Zo komen ze tot een antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Aan welke voorwaarden moet een biotoop voldoen vooraleer we die een bos kunnen noemen?

Ze starten met het verkennen van de onderzoeksvraag en de hypothesen. Begrippen als biotoop, microklimaat, gelaagdheid, levende en niet-levende factoren komen hierbij aan bod.

Voor het niet-levend onderzoek gaan leerlingen met diverse meettoestellen aan de slag. Voor het levend onderzoek brengen leerlingen planten, zwammen en dieren op naam.

Op basis van de onderzoeksresultaten formuleren de leerlingen een antwoord op de onderzoeksvraag.

Met dit pakket werk je mee aan de ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties, namelijk aan SDG 15, ‘Leven op het land’: bevorder duurzaam denken en duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, duurzaam beheer van bossen en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe. Meer info: www.sdgs.be.

Ook leerplandoelen en eindtermen komen in dit educatief pakket aan bod.

Praktische info

 • locatie: de ideale locatie voor dit veldwerk is een combinatie van een bosrand met een open veld of duin
 • doelgroep: 1ste graad secundair onderwijs (max. 25 leerlingen per groep, ook geschikt voor BuSO)
 • duur: reken op minstens 2 uur 30 min
 • prijs: gratis (bij verlies of schade na uitleen wordt een kost aangerekend)
 • periode: de ideale periode om met dit pakket aan de slag te gaan loopt van april t.e.m. oktober
 • ophaalpunt: Kerkhofstraat 1, 8200 Sint-Andries. Dit kan enkel na reservatie via de website
 • tip: als leerkracht leen je zelf het pakket uit en ga je ook zelf aan de slag met het veldwerkmateriaal. Voorzie een auto voor vervoer.

Reserveer het pakket 
 

Meer info over het uitlenen op andere locaties of aanvragen met begeleiding vind je op deze webpagina.

Materiaal:

 • 2 rugzakken
 • 1 draaiboek met 52 pagina's
 • 1 grondzeil
 • 4 rode tentharingen
 • 4 uitwisbare stiften
 • 2 invulkaarten metingen bos
 • 2 invulkaarten metingen open veld
 • 7 invulkaarten levende factoren
   
 • 2 digitale lichtmeters
 • 2 geluidsmeters
 • 2 windmeters
 • 2 luchtvochtigheidsmeters
 • 2 bodemvochtigheidsmeters
 • 2 bodemthermometers
   
 • 1 valbuis + 1 valpen
 • 1 foto decibel, windkracht
 • 2 meetlatten 50 cm
 • 12 potloepjes
 • 6 onderzoekspiegeltjes
 • 2 schopjes
 • 1 zoekkaart fauna
 • 1 zoekkaart flora
 • 1 verrekijker

Downloads:

Veldwerk bos
Veldwerk bos
Veldwerk bos
Veldwerk bos
Veldwerk bos
Veldwerk bos
Veldwerk bos