Vlasparlee

Gratis
Type

Omschrijving

Educatief pakket over de vlasnijverheid met als uitgangspunt het verhaal van 35 gewezen vlassers over hun belevenissen in de vlassector. 

Vanaf de 19de eeuw ontwikkelde zich aan de boorden van de Leie en de Mandel een erg aparte en typerende nijverheid. Deze vlasindustrie zette de streek rond Kortrijk op de wereldkaart, herschiep het landschap ingrijpend en bracht een ongekende welvaart naar de regio. Meteen wordt duidelijk hoezeer het vlas heeft bijgedragen tot de historische identiteit van Zuid-West-Vlaanderen. De bloeiperiode, waarin vele duizenden mensen in het vlas hun broodwinning vonden, ligt al enkele decennia achter ons. We willen dan ook zo snel mogelijk de persoonlijke herinneringen van de resterende getuigen registreren. Door middel van 35 gefilmde interviews worden deze mémoires voor het nageslacht bewaard en ontsloten.

Op die manier komen we meer te weten over de dagelijkse werkomstandigheden van de vlassers, het gangbare taalgebruik, de vette en de magere jaren, de rituelen op de maandagse vlasbeurs, de kledij van de botenkoper en het bruisende caféleven. Met andere woorden: via deze zoektocht naar het mondelinge vlaserfgoed, herleeft ook de ruimere sociale geschiedenis van Zuid-West-Vlaanderen.

Met erg diverse ontsluitingsinitiatieven wekken we de beklijvende verhalen van de vlassers terug tot leven en brengen we de sociale, geografische en historische diversiteit van de vlasgemeenschap "sprekend" aan de man. Sinds april 2009 brengt een rondreizende tentoonstelling de verhalen van de vlassers naar de verschillende gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. De projectwebsite geeft praktische en inhoudelijke toelichting bij deze initiatieven.

Praktische info

Lespakket gratis downloaden Bezoek de projectwebsite

Heb je een vraag?