Veldwerk Water

Betalend
Type

Omschrijving

Onder begeleiding scheppen leerlingen waterdiertjes uit de vijver, brengen ze op naam en inventariseren ze om de waterkwaliteit te bepalen. 

Een vijver, een beek en een poel vormen een habitat voor zeer diverse organismen. Deze macro-invertebraten worden al meer dan 20 jaar gebruikt om de biologische kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen te bepalen. Onder begeleiding scheppen de leerlingen macro-invertebraten uit de vijver. Na het nemen van de stalen en na de determinatie, wordt een inventarisatie opgemaakt van de aanwezige organismen. Het bepalen van de Belgische Biotische Index (BBI) staat centraal, maar ook waterplanten en de relatie tussen beide komen aan bod. Het resultaat kan vergeleken worden met de waarnemingen van andere groepen, vroegere waarnemingen of met resultaten van de VMM. Veldwerk ‘Water’ is een boeiende ontdekkingstocht in een onbekend wereldje.

Praktische info

  • locatie: BlankaartGaversPalingbeek en Duinpanne
  • doelgroep: 2de graad secundair onderwijs
  • duur: 2,5 uur
  • grootte van de groep: max. 25 leerlingen
  • prijs voor deze begeleide module: €60 (of €15 als je zelf begeleidt; dit kan enkel in Palingbeek, Blankaart, Duinpanne en De Gavers)
  • periode: april tot juni en september tot oktober 
  • begeleiding: begeleider van een bezoekerscentrum met minstens 1 leerkracht 
  • extra: voorzie aangepaste kledij en schoeisel 
  • deze info in een handige fiche

Ga naar het reservatieportaal om deze activiteit aan te vragen in de gewenste regio

Veldwerk water
Downloads
Activiteitenfiche Veldwerk Water