Veldwerk tabletexcursie Wereldoorlog I

Betalend
Type

Omschrijving

Leerlingen gaan op pad in het natuurdomein en ontdekken, aan de hand van interactieve opdrachten op de tablet, dat het voormalig oorlogslandschap heel wat biodiversiteit herbergt.

De leerlingen gaan in een prachtig natuurdomein op zoek naar achterliggende verhalen van WO I. Ze ontdekken hoe dit voormalig oorlogslandschap heel wat biodiversiteit herbergt. Dit doen ze aan de hand van interactieve opdrachten op de tablet. WO I wordt vanuit verschillende, verrassende invalshoeken bekeken; een verpleger vertelt over zijn dienst in een verbandpost die nu gebruikt wordt als vleermuiskelder, een paard over zijn leven aan het front, een Brits soldaat over de verboden kerstvrede en nog veel meer. Samen zien ze hoe het landschap van toen nu een ideale leefwereld vormt voor verschillende doelsoorten zoals de eikelmuis. De excursie omvat een aantrekkelijke mix van herinnerings-, natuur- en milieueducatie en een grote dosis vakoverschrijdende opdrachten. Leren argumenteren, navigeren, bronnen en beeldmateriaal raadplegen en interpreteren, zijn slechts
enkele vaardigheden die aan bod komen. De nadruk ligt op groepswerk en het gebruik van nieuwe media in en met de natuur.

Praktische info

  • locatie: bezoekerscentrum Palingbeek
  • doelgroep: 3de graad secundair onderwijs
  • duur: 3 uur
  • grootte van de groep: max. 24 leerlingen
  • prijs voor deze begeleide module: €60 
  • periode: maart tot juni en september tot november
  • begeleiding: door bezoekerscentrum en minstens 1 leerkracht
  • extra: voorzie aangepaste kledij en schoeisel 
  • deze info in een handige fiche

Vraag deze activiteit aan

Ga naar het reservatieportaal om meerdere activiteiten aan te vragen

Heb je een vraag?
Hedge Row Trench Cemetery
Downloads
Activiteitenfiche Veldwerk Tabletexcursie WO1