Veldwerk tabletexcursie Landschap

Betalend
Type

Omschrijving

Leerlingen gaan zelfstandig op pad in het natuurdomein en ontdekken, aan de hand van interactieve opdrachten op de tablet, het landschap van de Palingbeek in het heden en het verleden.

In deze module worden de leerlingen in groepjes onbegeleid uitgestuurd in het Palingbeekdomein. Aan de hand van een tablet gaan ze gericht opdrachten afwerken via een vijftal excursiepunten verspreid in het domein over een traject van
+/- 5 km. Elk groepje staat auditief in contact met de modulebegeleider via een portofoon. In de opdrachten gaan de
leerlingen o.a. gestuurde waarnemingen verrichten van de omgeving, via groepswerk conclusies en standpunten innemen, via nieuwe media taakgericht werken en zich oriënteren in een onbekende omgeving. Doorheen de opdrachten is het ook heel belangrijk dat de leerlingen respectvol omgaan met materiaal, milieu en mensen.

Praktische info

Deze activiteit gaat door in het Bezoekerscentrum De Palingbeek. Alle andere praktische informatie (duur, kostprijs, periode...) kan je terugvinden in de fiche bij de 'downloads'.

Locatie
Provinciaal bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7
8902
Ieper-Zillebeke
Heb je een vraag?
Image
Krater in de Palingbeek
Downloads
Activiteitenfiche Veldwerk Tabletexcursie Landschap