Veldwerk Ecologie

Betalend
Type

Omschrijving

In groepjes maken leerlingen een veldstudie van een ecosysteem waarbij de wisselwerking tussen biotische en abiotische factoren wordt blootgelegd. 

Elke deelgroep onderzoekt een transect door de abiotische parameters en de plantensoorten op te nemen. De resultaten hiervan worden verzameld op een veldwerkblad. Er wordt gebruik gemaakt van de Ellenberg-Hill-waarden om de relaties tussen de aanwezige vegetatie en de biotoop weer te geven. Uitgaande van deze gegevens formuleren de studenten een mogelijke beheermaatregel om een niet-aanwezige rode-lijstsoort meer ontwikkelingskansen te geven op het onderzochte terrein.

Praktische info

Deze activiteit gaat door in één van de onderstaande provinciedomeinen. Alle praktische informatie (duur, kostprijs, inhoud,...) kan je terugvinden in de fiche bij 'downloads'.

Wil je graag meer informatie of een module boeken? Neem dan contact op met het centrum van je voorkeur!

Locatie
Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131
8530
Harelbeke
Provinciaal bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7
8902
Ieper-Zillebeke
Provinciaal bezoekerscentrum Bulskampveld
Bulskampveld 9
8730
Beernem
Provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2
8660
De Panne
Image
Schoolmodulen in Verldwerk Bos
Downloads
Activiteitenfiche Veldwerk Ecologie