Veldwerk Ecologie

Betalend
Type

Omschrijving

In groepjes maken leerlingen een veldstudie van een ecosysteem waarbij de wisselwerking tussen biotische en abiotische factoren wordt blootgelegd. 

Elke deelgroep onderzoekt een transect door de abiotische parameters en de plantensoorten op te nemen. De resultaten hiervan worden verzameld op een veldwerkblad. Er wordt gebruik gemaakt van de Ellenberg-Hill-waarden om de relaties tussen de aanwezige vegetatie en de biotoop weer te geven. Uitgaande van deze gegevens formuleren de studenten een mogelijke beheermaatregel om een niet-aanwezige rode-lijstsoort meer ontwikkelingskansen te geven op het onderzochte terrein.

Praktische info

  • locatie: BlankaartGavers, en Palingbeek 
  • doelgroep: 2de graad secundair onderwijs
  • duur: 2,5 uur
  • grootte van de groep: max. 25 leerlingen
  • prijs voor deze begeleide module: €60  
  • periode: april tot juni en september tot oktober 
  • begeleiding: begeleider van een bezoekerscentrum met minstens 1 leerkracht 
  • extra: respecteer de tijdsduur, voorzie aangepaste kledij en schoeisel, het veldwerkblad wordt voorzien door het bezoekerscentrum, neem per klasgroep een SD-kaart mee
  • deze info in een handige fiche

Deze activiteit gaat bij voorkeur door in één van de opgenoemde provinciedomeinen, maar kan ook op een andere locatie georganiseerd worden. 

Ga naar het reservatieportaal om deze activiteit aan te vragen in de gewenste regio

Veldwerk Bos
Downloads
Activiteitenfiche Veldwerk Ecologie