Veldwerk Bos

Betalend
Type

OPGELET!
De implementatie van het vernieuwde 'Veldwerk bos' kan qua timing verschillen. Neem contact op met het bezoekerscentrum van uw voorkeur om hierover meer te weten.

Omschrijving

Biotoopstudie waarbij leerlingen via een wetenschappelijke werkmethode het bos met een open veld of duin vergelijken en onderzoeken.
Zo komen ze tot een antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Aan welke voorwaarden moet een biotoop voldoen vooraleer we die een bos kunnen noemen?

Ze starten met het verkennen van de onderzoeksvraag en de hypothesen. Begrippen als biotoop, microklimaat, gelaagdheid, levende en niet-levende factoren komen hierbij aan bod.
Voor het niet-levend onderzoek gaan leerlingen met diverse meettoestellen aan de slag. Voor het levend onderzoek brengen leerlingen planten, zwammen en dieren op naam.
Op basis van de onderzoeksresultaten formuleren de leerlingen een antwoord op de onderzoeksvraag.

Met dit pakket werk je mee aan de ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties, namelijk aan SDG 15, ‘Leven op het land’: bevorder duurzaam denken en duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, duurzaam beheer van bossen en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe. Meer info: www.sdgs.be.
Ook leerplandoelen en eindtermen komen in dit educatief pakket aan bod.

Praktische info

  • Doelgroep: 1ste graad secundair onderwijs (Max. 25 leerlingen, ook voor BuSO)
  • Duur: 2 uur 30 min
  • Periode: april t.e.m. oktober
  • Locatie: De ideale locatie voor dit veldwerk is een combinatie van een bosrand met een open veld of duin.
  • Begeleiding: Als leerkracht leen je het pakket uit en ga je zelf aan de slag met het veldwerkpakket of boek je de module als begeleide activiteit. Ook met een begeleider voor het veldwerk blijft de leerkracht een actieve rol vervullen.
  • Prijs: 60 euro met begeleiding, gratis zonder begeleiding.
    Bijkomende kosten bij gebruik van infrastructuur in provinciedomein zijn mogelijk. (neem voordien contact op) Bij verlies of schade na uitleen wordt een kost aangerekend.

Waar kan je materiaal uitlenen?

Materiaal:

Bij uitleen, voorzie een auto voor vervoer. 

Deze info en contactgegevens nog eens in een handige fiche 

Downloads:

Heb je een vraag?

057 23 08 40
[email protected]

Veldwerk bos
Veldwerk bos