Shoppen in de middeleeuwen

Betalend
Type

Omschrijving

Het Zwin was in de middeleeuwen een enorm belangrijk handelsgebied dat ongeziene rijkdommen opleverde voor de streek. In deze activiteit leren de leerlingen de centrale rol van het Zwin binnen de Europese handel kennen.

Spelenderwijs ontdekken de leerlingen de centrale plaats van het Zwin en Brugge in de middeleeuwse economie.
Vakoverschrijdend: Zowel geschiedenis, biologie als economie staan centraal.

Educatief spel

 • De activiteit is een educatief spel waarbij leerlingen in groepjes het Zwin Natuur Park verkennen op zoek naar handelswaar.
 • De verschillende hutten in het park staan symbool voor verschillende Europese handelsgebieden waarmee vanuit Brugge en het Zwin gehandeld werd in de middeleeuwen.
 • Bij elke hut kunnen de leerlingen door samen te werken handelswaar verzamelen, die ze vervolgens naar de gids brengen.
 • De Zwingids speelt de rol van Brugse makelaar die de handel coördineert. Die vervult als het ware de rol van de beurs, die in Brugge ontstond.
 • Zo brengen leerlingen beetje bij beetje de middeleeuwse handelswegen en handelsgoederen in kaart terwijl ze de natuur in het Zwin beter leren kennen.

In deze activiteit ontdekken de leerlingen meer over de natuur in het Zwin, hoe handel in de middeleeuwen verliep en vanuit welke streken men naar het Zwin kwam.

Praktisch

 • locatie: Zwin Natuur Park
 • doelgroep: 3de graad lager onderwijs en 1e graad secundair onderwijs
 • duur: 2 - 2,5 uur
 • grootte van de groep: max. 25 deelnemers per module
 • prijs voor deze begeleide module: €60/gids + €5/kind
 • periode: het hele schooljaar
 • begeleiding: begeleider van een bezoekerscentrum met minstens 1 leerkracht en 1 extra begeleider
 • extra: voorzie aangepaste kledij en schoeisel voor een korte buitenactiviteit 

Bekijk de praktische info (duur, periode, kostprijs...) voor de 3de graad lager onderwijs.

Bekijk de praktische info (duur, periode, kostprijs...) voor de 1ste graad secundair onderwijs.

Locatie
Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8
8300
Knokke-Heist
shoppen in de middeleeuwen