Pluimpje in Paniek

Betalend
Type

Omschrijving

De klas krijgt een uitnodiging toegestuurd om samen met Pluimpje en zijn vrienden het notenfeest te vieren. Maar bij aankomst op het feestplein treffen we chaos. Vos kwam langs en heeft een ware ravage aangericht. Pluimpje had vanuit een boom alles zien gebeuren en was verstijfd van angst. Iedereen is gevlucht.

We gaan samen op zoek naar de 7 vriendjes die bij Pluimpje horen. Maar er is nog meer. Bij de start van de speurtocht krijgen alle kinderen een medaille die hen een speciale rol zal geven bij de verschillende opdrachtjes. We moeten hen helpen om weer zonder angst een eekhoorn te kunnen zijn. Ze durven niet meer lopen, springen, klimmen, een nest bouwen, zich verstoppen, … Doen jullie het hen voor?

Praktische info

  • locatie: Bezoekerscentrum De Blankaart
  • doelgroep: 2de en 3de kleuter + 1ste graad lager onderwijs
  • duur: 2 uur
  • grootte van de groep: max. 25 deelnemers per module
  • prijs voor deze begeleide module: € 60,00 
  • periode: oktober-november (maar kan heel het jaar)
  • begeleiding: door bezoekerscentrum en minstens 1 leerkracht
  • extra: voorzie gepaste kledij en laarzen
  • uitgebreid infofiche 'Pluimpje in paniek'

Vraag deze activiteit aan

Ga naar het reservatieportaal om meerdere activiteiten te reserveren

Pluimpje