Oosthoekduinen

Betalend
Type

Omschrijving

Een geleide duinwandeling door verschillende duinmilieus.

De Oosthoekduinen en het Calmeynbos zijn samen goed voor bijna 150 ha duin- en bosgebied. In de Oosthoek zetten droge mosduinen en duingraslanden de toon.

Maar wat is zand juist? Hoe moeten planten zich aanpassen aan een omgeving met droog en stuivend zand? Duinen groeien, schuiven op door de wind... Kortom: duinen zijn meer dan een hoop zand! Er bestaan heel wat verschillende duinmilieus waar je typische planten vindt die aangepast zijn aan die specifieke omstandigheden.

Kustduinen zijn zeldzame stukjes natuur in ons land. Ze ondervonden en ondervinden veel druk van de mens. Toch vormen ze een milieu waar een grote diversiteit aan planten kan groeien. Een milieu met zand, met weinig water…. Die planten trekken heel wat dieren aan, die andere dieren aantrekken.  Een natuurgids legt deze ecologische verbanden uit tijdens een geleide duinenwandeling. Het Oosthoekreservaat dat ligt tussen het Calmeynbos en de polders.

Praktische info

  • locatie: start en einde bij Duinpanne 
  • doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs
  • duur: 2 uur
  • grootte van de groep: max. 25 leerlingen per begeleider, meerdere groepen mogelijk tegelijkertijd
  • prijs voor deze begeleide module: €60 
  • periode: januari tot en met december
  • begeleiding: medewerker van Duinpanne en minstens 1 leerkracht
  • extra: Trek aangepaste kledij en schoeisel aan, neem water en zonnecrème mee bij warm weer. De geleide wandeling duurt 2 uur en start aan het bezoekerscentrum waar de leerlingen hun rugzak kunnen achterlaten of nog even naar het toilet gaan.

Vraag deze activiteit aan

Ga naar het reservatieportaal om meerdere activiteiten te reserveren