Groote oorlog door kinderogen

Gratis
Type

Omschrijving

Tijdens de uitvoering van deze filmtrajecten werden 14 thema's uit het grote verhaal van de Eerste Wereldoorlog letterlijk bekeken en geïnterpreteerd door de ogen van een kind. Verhalen over helden, vechten, vluchten, afscheid nemen en terugzien. De invalshoeken van de diverse thema's zijn heel uiteenlopend, de leerlingen gaven hieraan een eigen interpretatie. Historisch materiaal vormde het vertrekpunt voor de filmtrajecten: brieven, dagboekfragmenten, poëzie, geluids- en beeldfragmenten uit die periode. Het werkproces liet ruimte voor de bedenkingen, fantasieën, reacties die dit thema 100 jaar later, bij kinderen oproept. Deze 14 filmpjes worden gebundeld in een creatieve handleiding, met uitwerkingen op muzisch vlak.

Dit is een project in samenwerking met CO7, projectvereniging BIE, erfgoedcel Brugge en erfgoedcel Kortrijk.  De firma Kidscam deed de professionele begeleiding voor het opmaken van de filmpjes.

Bestel de gratis DVD