Globalisering in de middeleeuwen

Betalend
Type

Omschrijving

Bij globalisering denken we vaak aan processen die vooral vandaag plaatsvinden, maar ook in de middeleeuwen gebeurde dit al. Het Zwin was in de middeleeuwen een enorm belangrijk handelsgebied dat ongeziene rijkdommen opleverde voor de streek. In deze activiteit leren we de centrale rol van het Zwin binnen de Europese handel kennen.

Spelenderwijs ontdekken de leerlingen de centrale plaats van het Zwin en Brugge in de middeleeuwse economie.
Vakoverschrijdend: Zowel geschiedenis, biologie als economie staan centraal.

Educatief spel

  • De activiteit is een educatief spel waarbij leerlingen in groepjes het Zwin Natuur Park verkennen op zoek naar handelswaar.
  • De verschillende hutten in het park staan symbool voor verschillende Europese handelsgebieden waarmee vanuit Brugge en het Zwin gehandeld werd in de middeleeuwen.
  • Bij elke hut kunnen de leerlingen door samen te werken handelswaar verzamelen, die ze vervolgens naar de gids brengen.
  • Onze gids speelt de rol van Brugse makelaar die de handel coördineert. Die vervult als het ware de rol van de beurs, die in Brugge ontstond.
  • Zo brengen leerlingen beetje bij beetje de middeleeuwse handelswegen en handelsgoederen in kaart terwijl ze de natuur in het Zwin beter leren kennen.

Bij deze activiteit ontdekken de leerlingen meer over de verregaande globalisering van de handel, de natuur in het Zwin en het belang van de Zwinstreek in de middeleeuwse economie.

Bekijk alle praktische info (duur, periode, kostprijs...).

Locatie
Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8
8300
Knokke-Heist
Heb je een vraag?
globalisering