Europales door een EU-expert

Gratis
Type
Doelgroep

Omschrijving

Europa-experten zoals Hendrik Vos, Lieven Tack, Steven Engels, Ferdi Deville, Peter Bursens, Steven Vanhecke, ... geven een lezing over thema's als:

 • recht, EU en sport
 • eco-certificering en materiaalkringlopen
 • gezondheidszorg
 • landbouwbeleid
 • regelgeving inzake GGO's
 • milieubeleid
 • cultuurbeleid
 • economische en financiële crisis
 • handelsbeleid
 • interne markt
 • new economic governance en budgettair beleid
 • Europese coördinatie van het budgettair en macro-economische beleid
 • aanbevelingen aan België in het kader van het Europese semester
 • enz.

Praktische info

 • locatie: je onderwijsinstelling 
 • duur: 3 aaneensluitende lezingen van telkens één uur
 • benodigdheden: ruime zaal, laptop, beamer, scherm, micro
Heb je een vraag?