Europa in balans

Gratis
Type
Doelgroep

Omschrijving

Dat Europa een economisch project buiten categorie is, hoeft geen betoog.  Dat die uitzonderlijke integratie ons dagelijks leven beïnvloedt, ervaart iedereen.  De West-Vlaamse hogeschoolstudenten van nu zullen meedraaien in het economisch bestel van morgen.  De kans is klein dat ze 'Europa' daar niet zullen zien opduiken.   'Europa in balans' wijdt de studenten in de Europese realiteit in.  De begeleidende docent kiest uit verschillende hoofdstukken.  Na elk hoofdstuk volgt een reeks oefeningen of concrete voorbeelden. 

  • Hoofdstuk 1 : ontstaan en de werking van de EU
  • Hoofdstuk 2 en 3 : de Europese samenwerking op het vlak van economie en sociaal beleid.   Talloze voorbeelden wisselen de theorie af of illustreren deze concreet. 
  • Hoofdstuk 4 : mogelijkheden voor studenten om in een andere lidstaat te studeren of later te werken. 
  • Hoofdstuk 5 : belangrijke informatiebronnen. 

Download hier dit gratis lespakket

Heb je een vraag?
Image
Speciale kaart van Europa