Educatieve materialen lenen of huren

Betalend

Omschrijving

Naast het aanbod van de provinciale uitleendienst, kan je op verschillende locaties in West-Vlaanderen (al dan niet gratis) materiaal lenen of huren om aan natuur- en milieueducatief onderzoek te doen. Het uitgebreide aanbod bestaat onder andere uit boeken, educatieve pakketten, labomateriaal, meettoestellen, optisch materiaal, veldwerkmateriaal, zoekkaarten, ... 

Onderstaande knop brengt je naar het portaal waar duidelijk wordt welke materialen je op welke locatie kan uitlenen of huren.

Reserveer je materialen

Veldwerk bos