De Zwingeuljutter

Betalend
Type

Omschrijving

Samen met de Zwingids op jutterstocht op het strand op zoek naar allerhande vondsten.

Op het strand spoelen allerhande vondsten aan zoals schelpen, kwallen, krabben, wieren, … Ook in de Zwingeul vinden we deze vondsten terug. Na een woordje uitleg gaan we samen met de begeleider op jutterstocht en brengen we onze vondsten op naam met een determinatiekaart. Spijtig genoeg vinden we tussen deze vondsten soms ook zwerfvuil…
We staan onder andere stil bij de volgende vragen: Wat zijn de gevolgen van dat zwerfvuil op het strand? Wat vinden de dieren van dat afval in hun leefruimte? Hoe maken we onze stranden terug proper? Hoeveel tijd heeft afval nodig om te verteren? Samen zoeken we naar antwoorden en oplossingen voor dit probleem.

Praktische info

  • locatie: Zwin Natuur Park
  • doelgroep: 2de graad lager onderwijs
  • duur: 2 - 2,5 uur
  • grootte van de groep: max. 25 deelnemers per module
  • prijs voor deze begeleide module: €60/gids + €5/kind
  • periode: april - oktober
  • begeleiding: door een begeleider van het bezoekerscentrum en minstens 1 leerkracht en 1 extra begeleider
  • extra: voorzie gepaste kledij en laarzen
  • Belangrijke eindtermen komen aan bod.

Bekijk de praktische info

https://www.zwin.be/nl/scholen/basisonderwijs/de-zwingeuljutter

Heb je een vraag?
Zwingeuljutter - educatief aanbod voor basisonderwijs in het Zwin
Downloads
Activiteitenfiche Zwingeuljutter