Bouw je bos!

Betalend
Type

Omschrijving

Een bos is meer dan bomen alleen. Aan de hand van verschillende opdrachten ontdekken de leerlingen, de belangrijkste aspecten van een bos. Zo onderzoeken de leerlingen waarom er minder ondergroei is in een beukenbos, meten ze de hoogte van een boom, spelen ze het korstmossenkwartet en speuren ze naar levensechte dieren en insecten. Ook de diversiteit aan planten en dieren en hun samenhang komen ruim aan bod. 
Elk goed uitgevoerde opdracht levert bosmunten op, die op hun beurt ingeruild kunnen worden voor onderdelen van een bos. Slaagt de klas er in een gezond bos te bouwen?

Praktische info

 • locatie: Bezoekerscentrum Bulskampveld
 • doelgroep: 2de graad secundair onderwijs
 • duur: 2,5 uur
 • grootte van de groep: max. 25 deelnemers per module
 • prijs voor deze module: €60 met begeleiding, zelf begeleiden is mogelijk na afspraak: 15 euro bij gebruik van materiaal/lokaal
 • periode: april - juni en september - oktober
 • begeleiding: door het bezoekerscentrum en minstens 1 leerkracht of door de leerkracht zelf (na afspraak)
 • extra: voorzie gepaste kledij en schoeisel, respecteer de tijdsduur
 • deze info in een handige fiche

Vraag deze activiteit aan

Ga naar het reservatieportaal om meerdere activiteiten te reserveren

Bij dit educatief pakket komen belangrijke (vakoverschrijdende) eindtermen en leerplandoelen van de eerste graad van het secundair onderwijs aan bod.

Bouw je bos! daagt de leerlingen uit om het bos eens op een andere manier te bekijken. Tal van opdrachten laten de leerlingen toe kennis te maken met de verschillende aspecten van een bos:

 • de diversiteit aan planten en dieren
 • de samenhang tussen de aanwezige organismen: voedselrelaties, waardplanten, samenlevingsvormen, …
 • de gelaagdheid
 • het belang van de hoeveelheid licht
 • het belang van dood hout in een bos
 • de rol van zwammen en korstmossen
 • de invloed van de mens
 • de aanwezigheid van dieren en hun sporen
 • en nog veel meer…

Elke opdrachtenreeks bestaat uit 3 onderdelen:

 • hoofd:  in dit onderdeel krijgen de leerlingen beknopte inhouden mee
 • hart: in dit onderdeel worden de leerlingen uitgedaagd te reflecteren over hun gevoel bij een bepaalde actie/handeling/gebeurtenis
 • handen: hier moeten de leerlingen zelf de handen uit de mouwen steken. Zelf doen staat centraal!

De leerlingen voeren de verschillende opdrachten uit in groepjes van 3 leerlingen. Telkens een opdracht goed uitgevoerd werd, verdienen de leerlingen enkele bosmunten (het goud van het bos = houtschijfjes). De leerlingen kunnen tussen elke opdracht hun bosmunten ruilen voor onderdelen van een bos zoals een boom, een struik, een kruid, een bosdier of een zwam. Ze moeten met de volledige klas een gezond bos proberen te bouwen. Maakt elk groepje de juiste keuze bij het ruilen van hun bosmunten? Slaagt de klas er in om voldoende planten en dieren, maar ook licht, voedsel, open ruimte, …in hun bos te voorzien? Hoe zien de ontwikkelingskansen van hun bos er uit in de toekomst? Kan hun bos blijven voortbestaan? Samen bespreken we elke stap en keuze. We wegen de voor- en de nadelen af en krijgen zo inzicht in de gevolgen ervan.

Een speelse variant op de traditionele biotoopstudie ‘Veldwerk bos’. Zeer geschikt voor leerlingen die praktijk verkiezen boven theorie. 
Dit educatief project werd ontwikkeld door de dienst Natuur- en Milieueducatie van de provincie West-Vlaanderen.

Heb je een vraag?
Downloads