Biodiversiteitsstudie Vogels

Betalend
Type

Omschrijving

De leerlingen maken kennis met de aanwezige vogelpopulatie in het Zwin.
Ze observeren, determineren en registreren via een handige app. Zo leveren ze een bijdrage aan een burgerwetenschapsproject. Ook is er aandacht voor biodiversiteit en de typische aanpassingen van vogels in slikken en schorren. Via een uitgestippeld parcours ontdekken ze de rijke variatie van vogels van die dag. Achteraf worden de resultaten bekeken en besproken met de groep in het Natuur Educatief Centrum (NEC). Conclusies over spreiding, aantallen en soorten vogels worden geëvalueerd. Wat leren we uit het vogelbestand als graadmeter voor de biodiversiteit? Dit zijn de uitgangspunten bij de eindbespreking.

Praktische info

  • locatie: Zwin Natuur Park
  • doelgroep: 2de graad secundair onderwijs
  • duur: 2,5 uur
  • grootte van de groep: max. 25 deelnemers per gids (2 tot 3 groepen maximaal mogelijk)
  • prijs €60 per groep van 25 + €4/leerling
  • periode: april tot en met oktober
  • begeleiding: gids van het Zwin Natuur Park
  • extra: voorzie gepaste kledij en laarzen

Bekijk de praktische info voor de tweede graad secundair onderwijs

Heb je een vraag?
Educatieve module 'Biodiversiteitsstudie Vogels' in het Zwin
Downloads
Activiteitenfiche Biodiversiteitsstudie Vogels