Biodiversiteitsstudie Planten

Betalend
Type

Omschrijving

De leerlingen voeren een niche-onderzoek uit om de vegetatie van een klein deel van het Zwin in kaart te brengen. Onder begeleiding van de gids zetten ze een transect uit en meten ze verschillende abiotische factoren die invloed (kunnen) hebben op de aanwezige vegetatie. Hierdoor krijgen ze inzicht in de verschillende factoren die bepalen welke planten waar in het Zwin kunnen gedijen. De gedetermineerde plantensoorten worden verder nog eens afgetoetst aan de Ellenberg-Hill waarden. Zo weten ze of de aanwezige planten effectief indicatorsoorten zijn voor de vindplaats.

Begrippen als niche, biodiversiteit, ecosystemen en ecosysteemdiensten komen zeker aan bod
 

Praktische info

  • locatie: Zwin Natuur Park
  • doelgroep: 2de graad secundair onderwijs
  • duur: 2,5 uur
  • grootte van de groep: max. 25 deelnemers per gids (max. 3 groepen tegelijk)
  • prijs €60 per groep van 25 + €5/leerling
  • periode: 1 mei tot 15 oktober
  • begeleiding: gids van het Zwin Natuur Park
  • extra: voorzie gepaste kledij en laarzen

Bekijk de praktische info voor de tweede graad secundair onderwijs

Educatieve module 'Biodiversiteitsstudie Planten' in het Zwin
Downloads
Activiteitenfiche Biodiversiteitsstudie Planten