Biodiversiteitsstudie Planten

Betalend
Type
Doelgroep

Omschrijving

Veldwerk in de zwinvlakte waarbij leerlingen de ecologie van de unieke plantenverzameling ontdekken. De gevonden resultaten maken deel uit van een ruimer onderzoek. 

In het Zwin wordt er nog steeds aan onderzoek gedaan. De leerlingen gaan dan ook zelf aan de slag en elke bijdrage is onderdeel van de crowd-sourced, people science. In het Natuur Educatief Centrum krijgen de leerlingen toelichting over lopende onderzoeken. Aansluitend gaan ze zelf aan de slag! Het Zwin is een zeer dynamische biotoop. Onderzoek blijft er altijd aan de orde! De leerlingen gaan zelf aan de slag met behulp van verschillende materialen door het centrum aangeboden. Met zowel klassieke als moderne technieken wordt een stuk natuur in kaart gebracht. De zonering in bepaalde delen van het intergetijdengebied wordt onderzocht aan de hand van reliëf, vochtigheid, begroeiing...
Begrippen als niche, biodiversiteit, ecosystemen en ecosysteemdiensten komen zeker aan bod.

Praktische info

  • locatie: Zwin Natuur Park
  • doelgroep: 2de graad secundair onderwijs
  • duur: 2,5 uur
  • grootte van de groep: max. 25 deelnemers per module
  • prijs voor deze begeleide module: €60 + € 4/leerling
  • periode: mei tot oktober
  • begeleiding: gids van het Zwin Natuur Park
  • extra: voorzie gepaste kledij en laarzen

Deze info en de verschillende fasen van de studie op een handige fiche

Heb je een vraag?
Educatieve module 'Biodiversiteitsstudie Planten' in het Zwin
Downloads
Activiteitenfiche Biodiversiteitsstudie Planten