Beeldmateriaal rond land- en tuinbouw

Gratis
Type

Omschrijving

Boer in Beeld LIVE is een educatieve filmreeks over land- en tuinbouw met aanvullend lesmateriaal en spelletjes. Er zijn verschillende filmpjes met bijhorend lespakket gratis te downloaden.

Groentjes, niet voor groentjes

Dit filmpje (10') vertrekt van een concrete situatie van kinderen van de lagere school: spaghetti maken. Ze vragen zich af waar de groentjes vandaan komen. Via de winkel, de REO Veiling en diepvriesfabriek komen ze tot bij de tuinbouwer. 

Download het filmpje Download het lespakket

Da's pas andere koek

Dit filmpje (10') vertrekt van een concrete situatie van kinderen van de lagere school: koekje eten. Ze vragen zich af hoe koekjes gemaakt worden. Via de koekjesfabruik, molenaar, suikerfabriek komen ze tot bij de akkerbouw. Hij teelt suikerbieten en graan.

Download het filmpje Download het lespakket

Beestig op je bord

Dit filmpje (10') vertrekt van een concrete situatie van kinderen van de lagere school: eten maken. Ze vragen zich af van waar hun hamburger komt. Via de slager en het slachthuis komen ze tot bij de landbouwer. Hij kweekt vleesvee.

Download het filmpje Download het lespakket