Studiedagen en infomomenten

Regiovergaderingen milieu thema water - donderdag 21 februari

Op donderdag 21 februari organiseren Provincie, WVI en Leiedal opnieuw twee regionale vergaderingen milieu voor gemeenten (ambtenaren en schepenen milieu en stedenbouw).
De vergadering is volledig gewijd aan het thema water.

2 locaties:

|  De gemeenten van Noord-West-Vlaanderen en de Westhoek worden om 9h00 verwacht de Raadzaal van het gemeentehuis van Zedelgem, P.A. Vynckeplein 1.
|  De  gemeenten van Zuid- en Midden-West-Vlaanderen worden om 13u30 verwacht in zaal Lindelei in Lendelede, Stationsstraat 21/A.

PROGRAMMA
Nieuws uit de bekkens – bekkencoördinator

|  Toelichting omtrent de VLAGG-kaarten die momenteel voorliggen om te na te kijken door de gemeenten
|  Opvolging van de droogte van de afgelopen 2 zomers
|  Verdere planning en initiatieven vanuit het bekken

Aandachtspunten bij het vergunnen van afvalwaterlozingen – Linus Laisnez VMM

|  Hoe het correcte lozingsdebiet berekenen hemelwater dat samen met afvalwater geloosd wordt
|  Welke rubriek is van toepassing, wat zijn gevaarlijke stoffen
|  Welke lozingsvoorwaarden zijn van toepassing (algemene, sectorale en/of bijzondere)

Studie over diverse aspecten van bronbemalingen – Dieter Vandevelde en Ilse Van Eylen van  VMM

Voorstelling concrete projecten – Dominique Huits  Inagro

|  INERO en Ardo slaan de handen in elkaar: effluent wordt gebufferd en een hydrantennetwerk wordt aangelegd
|  Project Triple C: private irrigatiebekkens : meer dan alleen maar bergen van irrigatiewater

Meer info en inschrijven: Marie De Winter, T 050 40 34 90, marie.dewinter [at] west-vlaanderen.be

Infosessie 'Wapen je gemeente en je inwoners tegen klimaatverandering| Tools en tips voor lokale besturen | Donderdag 21 maart 2019

Klimaatverandering brengt ons in de toekomst meer hitte en droogte, afgewisseld met meer piekneerslag.

| Hoe ziet de klimaatprognose eruit?
| Welke gezondheidsrisico's brengt de klimaatsverandering met zich mee?
| Hoe wapen je je als lokaal bestuur tegen de effecten van klimaatverandering en zorg je voor een minimaal effect op de gezondheid van je inwoners?

Met deze infosessie en workshops wil de provincie je een zicht geven op ruimtelijke en sociale maatregelen die je kan nemen om je inwoners te beschermen. Door met de interactieve tool op het klimaatportaal aan de slag te gaan, krijg je ook een klimaatprognose voor je eigen gemeente.

WANNEER EN WAAR?

| Donderdag 21 maart 2019 vanaf 13u00
| Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Sint-Andries
 
VOOR WIE?

| West-Vlaamse ambtenaren en mandatarissen ruimtelijke ordening, milieu,
   nood- en interventieplanning, gezondheid, welzijn en sociale zaken 
| Ruimtelijke planners van intercommunales

PROGRAMMA

13u00 - Ontvangst

13u30 - Plenair gedeelte

| Verwelkoming door Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Klimaatbeleid
| Klimaatprognoses en uitdagingen voor lokale besturen door Kris Cauwenberghs, Vlaamse Milieumaatschappij
| Gezondheidseffecten van klimaatverandering door Dieter Vanparys, Logo Brugge-Oostende

14u30 - Workshopsessie 1 (keuze tussen 3 topics)

| Hoe kan je bij de planning en inrichting van je gemeente rekening houden met hitte, droogte en wateroverlast? Inspiratie voor ruimtelijke maatregelen.
| Hoe voorkom of beperk je gezondheidseffecten bij je inwoners? Inspiratie voor planmatige aanpak en acties die je tijdens te warme dagen kan opzetten.
| Hoe ga je in de praktijk aan de slag met het klimaatportaal?

15u25 - Workshopsessie 2 (keuze tussen 3 topics)

| Hoe kan je bij de planning en inrichting van je gemeente rekening houden met hitte, droogte en wateroverlast? Inspiratie voor ruimtelijke maatregelen.
| Hoe breng je de meest kwetsbare inwoners voor klimaateffecten in je gemeente in kaart? De hitte kwetsbaarheidskaarten als voorbeeld.
| Hoe ga je in de praktijk aan de slag met het klimaatportaal?

16u10 - Receptie

Ondertussen: mogelijkheid tot het bezoeken van de stand met materiaal van de provincie West-Vlaanderen, Logo en de Vlaamse Milieumaatschappij.

MEER INFO?

Provincie West-Vlaanderen - Marie De Winter
E marie.dewinter [at] west-vlaanderen.be
T 050 40 34 90

Logo - Nele Bouckaert
E nele [at] logoleieland.be
T 056 44 07 94

INSCHRIJVEN

Deelnemen aan deze studiedag is gratis, inschrijven doe je via deze link voor 15 maart a.s.

Rationeel watergebruik – ondersteuningsaanbod voor gemeentebesturen

Ook uw stad of gemeente kan 30% water besparen! De Provincie West-Vlaanderen, VLAKWA (Vlaams kenniscentrum water) en enkele gemeenten vormen sinds 2014 een werkgroep waarin ze actief samenwerken rond het thema rationeel watergebruik in gemeentegebouwen.

Deze werkgroep werkte een checklist rond rationeel watergebruik uit voor gemeenten. Met de checklist kan je een rondgang in een gemeentegebouw uitvoeren waarbij je op een snelle manier een inventarisatie van alle waterpunten van het gebouw krijgt en mogelijke knelpunten of lekken detecteert. Je krijgt er ook nog tal van tips en besparingsmogelijkheden. Daarnaast kan elke West-Vlaamse gemeente sinds 2016 ook terecht bij Acasus voor één gratis wateraudit.

Lees alles over dit aanbod van Acasus en download de checklist.

Meer info:

Evelien.anthierens [at] west-vlaanderen.be
Marie.dewinter [at] west-vlaanderen.be