Wapenvergunning

De dienst wapens ontvangt enkel nog op afspraak. Indien u een afspraak wenst, neem contact op met uw dossierbehandelaar of bel naar nummer 050 301 611

Dienst Wapens West-Vlaanderen

FAC Kamgebouw
Albert I-Laan 1-5, bus 6
8200 Brugge
T 050 301 611 - 
F 050 301 600
[email protected]
[email protected]

Federale Wapendienst

FOD Justitie - Federale Wapendienst
Waterloolaan 1151000 Brussel
T 02 542 65 11 - 
F 02 542 70 34
[email protected] 
website federale wapendienst

Proefbank vuurwapens (Luik)

Proefbank voor vuurwapens in Luik
Rue Fond des Tawes 454000 Liège
T 04 227 14 55 - F 04 277 81 78

[email protected]
www.bancdepreuves.be