Omgevingsvergunningen in eerste aanleg

Wegens de maatregelen tegen de spreiding van corona zijn al onze kantoren gesloten voor bezoekers.  Alle medewerkers zijn bereikbaar via mail. Voor eerste aanlegdossiers: [email protected] . Voor beroepen tegen gemeentebeslissingen: [email protected] .

Alle betrokkenen rond volgende bijeenkomsten van hoorzittingen en van provinciale omgevingsvergunningscommissies worden telkens persoonlijk verwittigd over hoe en waar deze zal plaatsvinden.

Nieuwe vergunningsmaatregelen coronavirus

Nooddecreet coronavirus

Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, het Nooddecreet, is diezelfde dag in werking getreden.

Dit Nooddecreet ten gevolge van het coronavirus, voorziet in 2 zaken:

  • het voert een tijdelijke afwijking in op de omgevingsvergunningsvergunningsplicht en -meldingsplicht voor onder andere de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus. 
  • het machtigt de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen inzake allerhande geldende procedurebepalingen, zoals termijnen en verplichtingen. Hierbij kan gedacht worden aan het opschorten van openbare onderzoeken, informatievergaderingen, hoorzittingen, maar ook het opschorten van bepaalde beslissingstermijnen. 

De tekst van het decreet vindt u hier.

Afwijkingsregeling vergunningsplicht

Op 20 maart 2020 stelde de Vlaamse Regering de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vast, en bepaalde de startdatum op diezelfde dag, nl. 20 maart 2020. 

De afwijkingsregeling (die ervoor zorgt dat geen vergunningen of meldingen nodig zijn voor bijvoorbeeld bouwen van tijdelijke ziekenhuizen) geldt voor honderdtwintig opeenvolgende dagen vanaf 20 maart 2020.  

Noodbesluit omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. 

Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden. Er wordt aangeraden om waar mogelijk zo snel stappen uit te voeren en te beslissen om zo aanvrager, beroepsindiener en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

Kort samengevat:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Het besluit van de Vlaamse Regering vindt u hier

Welk die maatregelen zijn vindt u in detail besproken hier

Er is nog geen informatie over mogelijke oplossingen voor termijnen en administratieve verplichtingen in het kader van RUP’s, verordeningen en complexe projecten.

Indien u geen antwoord vindt op uw vraag in de bovenvermelde documenten, dan kan u uw vraag richten aan [email protected] .

De eerste FAQ online :  https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Maatregelen%20Corona-FAQ.pdf 

Dienst Vergunningen (aanvragen)
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00 en 14:00 tot 16:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00
Je kunt elke werkdag van 9u tot 12u langskomen zonder afspraak. Maak een afspraak indien je op een ander tijdstip wil langskomen
Secretariaat Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00 en 14:00 tot 16:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00
Je kunt elke werkdag van 9u tot 12u langskomen zonder afspraak. Maak een afspraak indien je op een ander tijdstip wil langskomen