Trage wegen

Wetgeving trage wegen

De wetgeving over de trage wegen veranderde in 2014. We stelden een overzichtsbrochure samen waarin je die wetgeving terugvindt. 

Wie doet wat?

Het provinciebestuur
•    houdt toezicht
•    heeft de eindbeslissing over afschaffen of wijzigen van de trage wegen
•    bewaakt de verbindingen die de gemeentegrens overschrijden

Het gemeentebestuur
•    neemt het initiatief bij het beheer van het netwerk
•    staat in voor het onderhoud (onder voorwaarden)

Gemeenten werken samen met onder meer het provinciebestuur, regionale landschappen en plaatselijke verenigingen om trage wegen weer toegankelijk te maken en opnieuw in te richten, vooral voor recreatie. Provincie West-Vlaanderen moedigt de gemeenten aan om een visie op te maken voor de trage wegen op hun grondgebied.

Een vraag over trage wegen?

Contacteer de dienst mobiliteit en infrastructuur: 

Een andere vraag over duurzame mobiliteit in West-Vlaanderen?

Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries
Vandaag : Van 9:00 tot 16:00
Morgen : Van 9:00 tot 16:00