Trage wegen

Wetgeving trage wegen

Op 1 september 2019 trad het decreet gemeentewegen in werking. Voortaan is dit het wetgevend kader voor de buurt- en voetwegen.

Lees hier de nieuwe wettelijke bepalingen

Wie doet wat?

Het provinciebestuur

  • geeft advies tijdens het openbaar onderzoek over afschaffen of wijzigen van de trage wegen
  • bewaakt de verbindingen die de gemeentegrens overschrijden

Het gemeentebestuur

  • neemt het initiatief bij het beheer van het netwerk
  • heeft de eindbeslissing over afschaffen of wijzigen van de trage wegen
  • staat in voor het onderhoud (onder voorwaarden)

Gemeenten werken samen met onder meer het provinciebestuur, regionale landschappen en plaatselijke verenigingen om trage wegen weer toegankelijk te maken en opnieuw in te richten, vooral voor recreatie. Provincie West-Vlaanderen moedigt de gemeenten aan om een visie op te maken voor de trage wegen op hun grondgebied.

Een vraag over trage wegen?

Contacteer de dienst mobiliteit en infrastructuur: [email protected]

Een andere vraag over duurzame mobiliteit in West-Vlaanderen?

Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries
Vandaag : Van 9:00 tot 16:00
Morgen : Van 9:00 tot 16:00