Subsidiereglement Flankerend onderwijsbeleid

Wie?

Scholen/feitelijke verenigingen, vzw's, openbare instellingen of lokale besturen uit West-Vlaanderen of een feitelijke organisatie/vzw buiten West-Vlaanderen met West-Vlaams partnerschap.

Hoeveel?

Maximum 25.000 euro per aanvraag. Voor netoverschrijdende projecten kan het maximumbedrag met 10% verhoogd worden (tot max. 27.500 euro).

Wanneer indienen?

  • 15 april (projecten vanaf 1/7)
  • 15 oktober (projecten vanaf 1/1)

 

Heb je nog vragen?

Onderwijs
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andrires