Subsidie herinneringsplaatsen Eerste Wereldoorlog

Voorwaarden

Voor wie?

 • Onderwijsinstellingen in West-Vlaanderen
 • Erkende jeugdwerkorganisaties
 • Erkende speelpleinwerkingen
 • Gemeentelijke jeugd- en opvanginitiatieven
 • Armoedeverenigingen met zetel in West-Vlaanderen

Wanneer?

 • Het subsidiereglement is enkel geldig voor uitstappen die plaatsvinden voor 31 december 2018 en de aanvraag wordt ingediend 1 maand op voorhand.

Bedrag

Tot 50% terugbetaling van:

 • Vervoersonkosten
 • Gidskosten
 • Toegangs- of deelnamekosten

Tot 20% terugbetaling van:

 • Overnachtingskosten in een erkend West-Vlaams jeugdverblijfscentrum

Hoe aanvragen?

Voor het bezoek:

 • Aanvraagformulier en kostenraming digitaal invullen én zowel digitaal als per post opsturen.
 • Ten laatste 1 maand voor de datum van het bezoek

Na het bezoek:

 • Alle verantwoordingsdocumenten ten laatste 1 maand na het bezoek zowel per post als digitaal opsturen

Alle nodige documenten vind je hieronder. 

Streekhuis Westhoek | Oorlog en Vrede in de Westhoek
Woumenweg 100
8600
Diksmuide