Provinciale cofinanciering voor projecten met internationale dimensie

Wat is het?

Organisaties die een project met internationale dimensie indienen kunnen in sommige gevallen ook terecht bij de Provincie West-Vlaanderen voor aanvullende cofinanciering. Hieronder vind je in het kort de belangrijkste punten uit het reglement inzake de ondersteuning van projecten met internationale dimensie

Voor wie?

Je moet een rechtspersoonlijkheid bezitten.
Projecten die steun ontvangen van Leader kunnen GEEN provinciale cofinanciering aanvragen.

Voor welke projecten?

  • Categorie 1: projecten die kaderen binnen de Europese programma’s
  • Categorie 2: overige projecten die
    • niet weerhouden worden binnen de operationele doelstellingen van de Europese programma’s; of
    • een voorbereidend traject vormen met het oog op indiening in een Europees programma; of
    • een binnenlandse actie omvatten noodzakelijk ter ondersteuning van een internationale samenwerking.

Enkel projecten die aansluiten bij het provinciaal beleid of er een aanzienlijke meerwaarde voor bieden, komen in aanmerking voor cofinanciering.

 

Wie dient in?

  • Projecten die kaderen binnen EFRO Vlaanderen en projecten categorie 2: de promotor dient één aanvraag voor het volledige project in
  • Alle andere projecten categorie 1: iedere projectpartner dient een aparte aanvraag in

Wil je weten of jouw project geschikt is?

Neem dan, voordat je een aanvraag indient, contact op met dienst Europa om je project af te toetsen.

Aanvraag indienen

Aanvragen verlopen via de app Toekan, en niet meer via de aparte aanvraagformulieren.

Aanmelden via Toekan

logo toekan

Aanvraag is geen toekenning

Een aanvraag van provinciale cofinanciering leidt niet automatisch tot een toekenning. Dit is afhankelijk van inhoudelijke, regelgevende en budgettaire parameters.
Hiervoor werd door de provincieraad een het reglement inzake de ondersteuning van projecten met internationale dimensie goedgekeurd.

Provinciale herkenbaarheid

Een project dat provinciale cofinanciering ontvangt dient rekening te houden met het reglement Provinciale herkenbaarheid.

Afhankelijk van het soort dossier en de grootorde van de subsidie moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden.

Contact

Stuur een mail naar [email protected] 

Meer weten over Europese subsidiemogelijkheden voor West-Vlaanderen?

Neem een kijkje op onze pagina Europese fondsen.