Plattelandsloket West-Vlaanderen

Subsidies voor plattelandsprojecten

PDPO

Oproep Omgevingskwaliteit budgetjaar 2018

Deze oproep wordt afgesloten op woensdag 31 januari 2018 om 12 uur 's middags.
Indienen kan op het e-loket met een uw e-ID of uw federaal token.

Voorwaarde voor investeringsprojecten is deelname aan de Oproep of Selectie WinVorm of een passage bij de Kwaliteitskamer vóór de Technische Werkgroep op 02/03/18.
Er is een vergadering van de Kwaliteitskamer op 16/01/18.

Beoordelingscriteria
Reglement OKW investeringen
Reglement OKW
Verplicht logo OKW
Verplicht logo Platteland plus

Leidraad overheidsopdrachten gesubsidieerde organisaties

Leader Westhoek

De oproep voor projecten onder Leader Westhoek loopt af op 03/04/18 om 12 uur 's middags.

Bekijk in de lokale ontwikkelingsstrategie of uw project onder Leader Westhoek past.
Contacteer de coördinator voor Leader Westhoek.

Verplicht logo Leader Westhoek

Leader Midden-West-Vlaanderen

De oproep voor projecten onder Leader Midden-West-Vlaanderen loopt af op 03/04/18 om 12 uur 's middags.

Bekijk in de lokale ontwikkelingsstrategie of uw project onder Leader Midden-West-Vlaanderen past.
Contacteer de coördinator voor Leader Midden-West-Vlaanderen.

Verplicht logo Leader Midden-West-Vlaanderen

Provinciale toelage voor dorpen

Lokale besturen kunnen een toelage krijgen voor het voortraject van de inrichting van openbare ruimte in hun dorpen.

De voornaamste voorwaarden zijn dat daarbij de bewoners worden betrokken, en dat heldere verwachtingen voor een ontwerp worden geformuleerd.

Ook procedures als Oproep WinVorm en Selectie WinVorm komen in aanmerking voor steun, voor zover ze tot betere ontmoetingsruimte in dorpskernen leiden.

De toelage per dossier is maximaal 10.000 €, voor maximaal de helft van de bewezen onkosten.

Gedetailleerde informatie vindt u in het dorpenreglement.
Interesse? Contacteer karl.catteeuw@west-vlaanderen.be.

Platformen voor kennisuitwisseling tussen West-Vlaamse gemeenten

Kennisplatform Toekomst Parochiekerken

Bent u als gemeente op zoek naar een herbestemming voor uw kerkgebouw(en)?
Op het kennisplatform voor de toekomst van parochiekerken worden ervaringen uitgewisseld en komen thema's als wetgeving, beleidsplannen en voorbeelden uit de praktijk aan bod.
Neem contact op met het plattelandsloket indien u graag wilt deelnemen aan dit kennisplatform.

Contacteer het Plattelandsloket

Plattelandsloket West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries