Plattelandsloket West-Vlaanderen

Subsidies voor plattelandsprojecten

PDPO

Oproep Platteland Plus en Omgevingskwaliteit budgetjaar 2019

Deze oproepen worden afgesloten op vrijdag 9 november 2018 om 12 uur 's middags.
Indienen kan op het e-loket met je e-ID of federaal token.

Voorwaarde voor investeringsprojecten is deelname aan de Oproep of Selectie WinVorm of een passage bij de Kwaliteitskamer vóór de Technische Werkgroep op 13/12/18.
Er is een vergadering van de Kwaliteitskamer op 09/10/18.

Beoordelingscriteria
Reglement OKW investeringen
Reglement OKW
Verplicht logo OKW
Verplicht logo Platteland plus

Leidraad overheidsopdrachten gesubsidieerde organisaties

Leader Westhoek

De oproep voor projecten onder Leader Westhoek loopt af op 01/04/19 om 12 uur 's middags.

Bekijk in de lokale ontwikkelingsstrategie of jouw project onder Leader Westhoek past.
wouter.bertier [at] west-vlaanderen.be (Contacteer de coördinator voor Leader Westhoek.)

Verplicht logo Leader Westhoek
Reglement Leader

Leader Midden-West-Vlaanderen

De oproep voor projecten onder Leader Midden-West-Vlaanderen loopt af op 01/04/19 om 12 uur 's middags.

Bekijk in de lokale ontwikkelingsstrategie of jouw project onder Leader Midden-West-Vlaanderen past.
pieter.santens [at] west-vlaanderen.be (Contacteer de coördinator voor Leader Midden-West-Vlaanderen.)

Verplicht logo Leader Midden-West-Vlaanderen
Reglement Leader

Provinciale toelage voor dorpen

Lokale besturen kunnen een toelage krijgen voor het voortraject van de inrichting van openbare ruimte in hun dorpen.

De voornaamste voorwaarden zijn dat daarbij de bewoners worden betrokken, en dat heldere verwachtingen voor een ontwerp worden geformuleerd.

Ook procedures als Oproep WinVorm en Selectie WinVorm komen in aanmerking voor steun, voor zover ze tot betere ontmoetingsruimte in dorpskernen leiden.

De toelage per dossier is maximaal 10.000 €, voor maximaal de helft van de bewezen onkosten.

Gedetailleerde informatie vind je in het dorpenreglement.
Interesse? Contacteer karl.catteeuw [at] west-vlaanderen.be.

Kennisplatform Openbare Verlichting

Het Kennisplatform wil nieuwe inzichten en ervaringen met betrekking tot openbare verlichting uitwisselen en gemeenten steunen om samen met hun netbeheerders hierrond een actief beleid te voeren.
De 4 partners van het project (provinciebestuur, VLM, WVI en Leiedal) vormen de initiatiefgroep.
Het Kennisplatform volgt nieuwe ontwikkelingen op en ondersteunt experimenten en proefprojecten.

Documenten vergadering 27/02/18:

Verslag
Europees project SLIC
Evolutie LED in openbare verlichting
Lichtvisie gewestwegen
Vleermuizen en lichtpollutie

Kennisplatform Toekomst Parochiekerken

Ben je als gemeente op zoek naar een herbestemming voor uw kerkgebouw(en)?
Op het kennisplatform voor de toekomst van parochiekerken worden ervaringen uitgewisseld en komen thema's als wetgeving, beleidsplannen en voorbeelden uit de praktijk aan bod.
Neem contact op met het plattelandsloket via onderstaande gegevens indien je graag wilt deelnemen aan dit kennisplatform.

Contacteer het Plattelandsloket

Plattelandsloket West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries