Internationaal subsidiereglement

Door de Covid-19 crisis waren talrijke studenten en docenten de voorbije weken genoodzaakt om vroegtijdig hun internationale onderwijs- of stage-ervaring af te breken en vervroegd uit het buitenland terug te keren. Een aangepast evaluatieformulier, dat rekening houdt met die omstandigheden, is in opmaak en zal uiterlijk op 23 april 2020 op de website van de provincie West-Vlaanderen gepubliceerd worden. Wij vragen de betrokken studenten en docenten het evaluatieformulier na de publicatie meteen in te vullen en door te sturen.