Premies

Premie bij huwelijk/wettelijk samenwonen

Bij huwelijk of afleggen van een verklaring van wettelijk samenwonen van het lid wordt een premie toegekend van €75.

Om een premie aan te vragen bezorg je ons binnen de 6 weken (een kopie van) de aankondiging of een uittreksel uit de akte en het ingevuld aanvraagformulier

Aanvraagformulier premie huwelijk/wettelijk samenwonen

Premie bij geboorte/adoptie

Bij een geboorte of een adoptie in het gezin van het lid, wordt een premie toegekend van €100. De premie wordt toegekend per gezin.

Vraag de premie aan door ons binnen de 6 weken na de geboorte of adoptie het aanvraagformulier en een bewijs van geboorte/adoptie (aankondiging of uittreksel van de akte) te bezorgen via mail.

Aanvraagformulier premie geboorte/adoptie

Breng ons op de hoogte van de geboorte/adoptie en krijg in het geboortejaar: