RUP Zonevreemd jeugdverblijf De Horizon in Bredene

Definitieve vaststelling 28 januari 2021

Publicatie Belgisch Staatsblad 23 april 2021

De provincie maakte, in samenwerking met de gemeente Bredene, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor het jeugdverblijf De Horizon. De doelstelling van dit PRUP is om de reeds bestaande en vergunde activiteiten zone-eigen te maken. Daarnaast worden er twee nieuwe gebouwen en twee ondergrondse ruimtes voorzien. Hierbij wordt rekening gehouden met het erfgoed en de omgeving; belastende functies zoals polyvalente zaal en keukenruimte worden ondergronds voorzien. De totale capaciteit (aantal slaapplaatsen) van het jeugdverblijf zal niet toenemen.

Documenten fase definitieve vaststelling

Op 28 januari 2021 heeft de provincieraad het RUP definitief vastgesteld. 

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Gesloten
Morgen : Van 9:00 tot 12:00
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.