RUP Zonevreemd jeugdverblijf De Horizon in Bredene

Huidige fase: Ontwerp

Het ontwerp-PRUP werd op donderdag 5 maart 2020 voorlopig vastgesteld door de provincieraad van West-Vlaanderen. Daarna werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek liep van 16/03/2020 tot en met 17/07/2020. Tijdens dit openbaar onderzoek kon iedereen de plannen inkijken of/en een reactie, opmerking of een bezwaar indienen. Er werd ook een zitdag georganiseerd op 7 juli 2020.

Documenten fase ontwerp

De digitale versie van de documenten kan hieronder bekeken worden.

Zitdag

Er werd een zitdag georganiseerd op dinsdag 7 juli 2020 in de Collegezaal van het gemeentehuis van Bredene. Zo gaven we aan iedereen de mogelijkheid om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen. 

  • Presentatie die getoond werd op zitdag op 7 juli 2020

Openbaar onderzoek werd tijdelijk geschorst

Op grond van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, werden alle openbare onderzoeken in het kader van ruimtelijke uitvoeringsplanning geschorst tot 24 april 2020. Deze openbare onderzoeken werden hernomen op 25 april 2020. De opmerkingen en bezwaren die tijdens de schorsing (van 27 maart tot en met 24 april 2020) ingediend werden zijn ontvankelijk.

Om iedereen de kans te geven om de documenten in te kijken en een opmerking of bezwaar in die dienen, beslisten we om het openbaar onderzoek voor PRUP De Horizon te verlengen tot 17 juli 2020.

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00
Morgen : Gesloten
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.