RUP Zonevreemd jeugdverblijf De Horizon in Bredene

PRUP_procedure_tijdlijn_definitief

De provincie maakte, in samenwerking met de gemeente Bredene, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor het jeugdverblijf De Horizon. De doelstelling van dit PRUP is om de reeds bestaande en vergunde activiteiten zone-eigen te maken. Daarnaast worden er twee nieuwe gebouwen en twee ondergrondse ruimtes voorzien. Hierbij wordt rekening gehouden met het erfgoed en de omgeving; belastende functies zoals polyvalente zaal en keukenruimte worden ondergronds voorzien. De totale capaciteit (aantal slaapplaatsen) van het jeugdverblijf zal niet toenemen.

Huidige fase: Definitieve vaststelling

Op 28 januari 2021 heeft de provincieraad het RUP definitief vastgesteld. 

Het PRUP wordt samen met het besluit van de provincieraad en het volledige advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening bezorgd aan het Departement Omgeving. De Vlaamse Regering beschikt over een termijn van vijfenveertig dagen om het RUP al dan niet te schorsen of te vernietigen.

Wanneer het Departement Omgeving beslist om niet over te gaan tot schorsing, wordt de definitieve vaststelling van het PRUP bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Documenten fase definitieve vaststelling

De documenten kunnen hieronder digitaal geraadpleegd worden.

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.