RUP Toeristische ontsluiting Middelkerke

Image
tijdslijn_startnota

Huidige fase RUP: startnota

De provincie West-Vlaanderen maakt, in samenwerking met de gemeente Middelkerke, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de ontwikkeling van een toeristische ontsluitingsweg naar Middelkerke. 

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 04/04/2019 de tweede start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Toeristische ontsluiting Middelkerke goedgekeurd. 

In 2018 werd een eerste start- en procesnota goedgekeurd en aan het publiek voorgelegd. De inspraakreacties waren van die aard dat er een nieuwe uitgebreide startnota werd opgemaakt, namelijk startnota 2.0, waarin bijkomende tracés onderzocht worden.

Publieke raadpleging (inspraakperiode)

Infomarkt in De Branding

Op 14 mei 2019 werd er een infomarkt georganiseerd in het centrum De Branding. Bekijk hier het presentatiemateriaal van de infomarkt. Een kort verslag van de infomarkt kan je hier nalezen.

Tentoonstelling in MAC

Van donderdag 16 mei tot en met vrijdag 12 juli staat er een tentoonstelling met infopanelen op in het Middelkerks Administratief Centrum (MAC). De tentoonstelling is gratis te bezoeken.

Wanneer en hoe kan ik reageren?

Op de startnota kan er tijdens de periode van publieke raadpleging: van 13 mei tot en met 12 juli 2019, gereageerd worden. Heb je aanvullingen of suggesties? Laat dat dan zeker weten!

 • Via het digitaal inspraakformulier
 • Via e-mail aan ruimtelijkeplanning [at] west-vlaanderen.be (subject: Inspraakreactie%20PRUP%20Toeristische%20ontsluitingsweg%20Middelkerke)
 • Per brief (per post of tegen afgiftebewijs) gericht aan de deputatie:
  • dienst Ruimtelijke Planning Provincie West-VlaanderenKoning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
  • dienst Ruimtelijke Ordening gemeente MiddelkerkeSpermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

  Documenten

  De digitale versie van de documenten kan hieronder bekeken worden:

  • De startnota vormt de ‘start’ van de procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan in combinatie met een milieu-effecten-rapport (MER).
  • De procesnota is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.

  De analoge versie van de documenten kan, tijdens de openingsuren, ook ingekeken worden bij:

  Vorige stappen in het proces

  In het kader van de startnota 1.0 werd er ook een publieke raadpleging georganiseerd. Die publieke raadpleging liep van 14 mei tot en met 13 juli 2018Er werd, tijdens de publieke raadpleging, op 15 mei 2018 een infomarkt georganiseerd in centrum De Branding. De samenvattende posters en een verslag van dit participatiemoment kan je hieronder terugvinden.

  Wat is een RUP?

  Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt in een bepaald gebied. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van het RUP, kunnen – eens het RUP is goedgekeurd - omgevingsvergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden.

  Blijf op de hoogte

  Wil je verder op de hoogte gehouden worden van volgende stappen in het planproces omtrent het PRUP Toeristische Ontsluiting Middelkerke? Laat jouw contactgegevens achter en blijf op de hoogte. 

  Aanspreekpunt project

  Evi Lefevere

  Ruimtelijke planning
  Koning Leopold III-laan 41
  8200
  Sint-Andries (Brugge)
  Vandaag : Van 9:00 tot 12:00 en 14:00 tot 16:00
  Morgen : Van 9:00 tot 12:00 en 14:00 tot 16:00
  Langskomen zonder afspraak? Elke werkdag van 9u tot 12u. Liever een ander tijdstip? Maak een afspraak.