RUP Toeristische ontsluiting Middelkerke

De Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid en de gemeente Middelkerke slaan de handen in elkaar om een nieuwe verbindingsweg naar Middelkerke-Bad aan te leggen voor het toeristische verkeer. Die weg loopt van de rotonde in Slijpe naar de rotonde op de Westendelaan. Tegelijk biedt dit project kansen om te investeren in het polderlandschap en de fietsinfrastructuur maar ook om de leefbaarheid voor de buurt te verbeteren. Er wordt hiervoor een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP opgemaakt. Bekijk hier het volledige stappenplan van de RUP-procedure.

Huidige fase : opmaak voorontwerp

Op dit moment is er een voorstel voor de zone waarbinnen de weg aangelegd zou worden. Die zone werd afgebakend in voorbereiding van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP).

Vorige stappen in het proces

Scopingnota

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in juni 2021 de scopingnota goedgekeurd. 

  • Scopingnota met een overzicht (p. 236-259) van de ingediende adviezen en inspraakreacties en hoe ze verwerkt werden in de scopingnota.

Startnota 2.0

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 04/04/2019 de tweede start- en procesnota van het PRUP Toeristische ontsluiting Middelkerke goedgekeurd. In 2018 werd een eerste start- en procesnota goedgekeurd en aan het publiek voorgelegd. De inspraakreacties waren van die aard dat er een nieuwe uitgebreide startnota werd opgemaakt, namelijk startnota 2.0, waarin bijkomende tracés onderzocht worden.

De periode van publieke raadpleging liep van 13 mei tot en met 12 juli 2019. Op 14 mei 2019 werd er een infomarkt georganiseerd in het centrum De Branding. Iedereen kon, tijdens de publieke raadpleging, opmerkingen en reacties indienen. Deze worden verwerkt in de scopingnota.

Landbouweffectenrapport

In het kader van het PRUP werd beslist om, in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), een landbouweffectenrapport (LER) op te maken. De doelstellingen van het LER zijn om: informatie te verschaffen aan de landbouwers over het project; het in kaart brengen van het effect van een toekomstige toeristische ontsluiting op de landbouw, dit zowel op sector- als op bedrijfsniveau; een overzicht te geven van de gevraagde  milderende maatregelen van de betrokken landbouwers (bvb. noodzakelijke toegangen tot percelen, vraag naar herverkaveling…).

Verschillende betrokken landbouwers werden in de periode april-juni 2019 gecontacteerd en enquête door de VLM. De resultaten van die enquête werden in een eindnota van het LER gegoten. De resultaten van het LER worden integraal opgenomen in het milieu-effecten-rapport dat momenteel in opmaak is.

Bekijk hier het landbouweffectenrapport.

Startnota 1.0

In het kader van de startnota 1.0 werd er ook een publieke raadpleging georganiseerd. Die publieke raadpleging liep van 14 mei tot en met 13 juli 2018Er werd, tijdens de publieke raadpleging, op 15 mei 2018 een infomarkt georganiseerd in centrum De Branding. De samenvattende posters en een verslag van dit participatiemoment kan je hieronder terugvinden.

Blijf op de hoogte

Over dit project wordt er gecommuniceerd vanuit rechtnaarzee.be. Je kunt je op de website rechtnaarzee.be inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de verdere stappen van dit planproces.

Rechtnaarzee Middelkerke is een project van de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid en de Gemeente Middelkerke.

Aanspreekpunt project

Simon Dejonghe en Matthias Dobbels

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.