RUP Toeristische ontsluiting Middelkerke

De provincie West-Vlaanderen maakt, in samenwerking met de gemeente Middelkerke, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor de ontwikkeling van een toeristische ontsluitingsweg naar Middelkerke.

Bekijk hier het volledige stappenplan van de RUP-procedure.

Huidige fase RUP: opmaak scopingnota en plan-MER

 De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 04/04/2019 de tweede start- en procesnota van het PRUP Toeristische ontsluiting Middelkerke goedgekeurd. 

In 2018 werd een eerste start- en procesnota goedgekeurd en aan het publiek voorgelegd. De inspraakreacties waren van die aard dat er een nieuwe uitgebreide startnota werd opgemaakt, namelijk startnota 2.0, waarin bijkomende tracés onderzocht worden.

De periode van publieke raadpleging liep van 13 mei tot en met 12 juli 2019. Op 14 mei 2019 werd er een infomarkt georganiseerd in het centrum De Branding. Iedereen kon, tijdens de publieke raadpleging, opmerkingen en reacties indienen. Deze werden verwerkt in de scopingnota. Het milieu-effecten-rapport is momenteel in opmaak.

Landbouweffectenrapport

In het kader van het PRUP werd beslist om, in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), een landbouweffectenrapport (LER) op te maken.

De doelstellingen van het LER zijn om:

  • informatie te verschaffen aan de landbouwers over het project;
  • het in kaart brengen van het effect van een toekomstige toeristische ontsluiting op de landbouw, dit zowel op sector- als op bedrijfsniveau;
  • een overzicht te geven van de gevraagde  milderende maatregelen van de betrokken landbouwers (bvb. noodzakelijke toegangen tot percelen, vraag naar herverkaveling…).

Verschillende betrokken landbouwers werden in de periode april-juni 2019 gecontacteerd en enquête door de VLM. De resultaten van die enquête werden in een eindnota van het LER gegoten. De resultaten van het LER worden integraal opgenomen in het milieu-effecten-rapport die momenteel in opmaak is.

Bekijk hier het landbouweffectenrapport.

Vorige stappen in het proces

In het kader van de startnota 1.0 werd er ook een publieke raadpleging georganiseerd. Die publieke raadpleging liep van 14 mei tot en met 13 juli 2018Er werd, tijdens de publieke raadpleging, op 15 mei 2018 een infomarkt georganiseerd in centrum De Branding. De samenvattende posters en een verslag van dit participatiemoment kan je hieronder terugvinden.

Blijf op de hoogte

Wil je verder op de hoogte gehouden worden van volgende stappen in het planproces omtrent het PRUP Toeristische Ontsluiting Middelkerke? Laat jouw contactgegevens achter en blijf op de hoogte

Aanspreekpunt project

Evi Lefevere

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.