RUP Ter Hoeve (De Panne)

PRUP_procedure_tijdlijn_definitief

Bekijk hier het volledige stappenplan van de RUP-procedure.

De Provincie West-Vlaanderen wil met het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) 'Ter Hoeve' camping Ter Hoeve (De Panne) renoveren en vakantiehuisjes toelaten in het plangebied. Het PRUP laat in totaal maximum 300 verblijfseenheden toe, waarvan maximaal 100 niet-verplaatsbare vakantiehuisjes. Om een diversiteit aan overnachtingsmogelijkheden te voorzien blijft er ook voldoende ruimte voorzien voor verplaatsbare constructies zoals stacaravans, mobilhomes, tentenweide.

Huidige fase RUP: definitieve vaststelling

Op donderdag 25 maart heeft de West-Vlaamse provincieraad het PRUP definitief vastgesteld.

Documenten

De digitale versie van de documenten kan hieronder bekeken worden.

Het PRUP wordt samen met het besluit van de provincieraad en het volledige advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening bezorgd aan het Departement Omgeving. De Vlaamse Regering beschikt over een termijn van vijfenveertig dagen om het RUP al dan niet te schorsen of te vernietigen.

Wanneer het Departement Omgeving beslist om niet over te gaan tot schorsing, wordt de definitieve vaststelling van het PRUP bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Vorige fases RUP

Documenten fase Ontwerp

De Provincie West-Vlaanderen heeft in haar provincieraadszitting van donderdag 18 juni 2020 het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'Ter Hoeve' (De Panne) voorlopig vastgesteld. Daarna werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit openbaar onderzoek liep van maandag 7 september t.e.m. vrijdag 6 november. Tijdens deze periode kon iedereen de plannen inkijken of/en een reactie, opmerking of een bezwaar indienen. De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) behandelde de binnengekomen bezwaren.

De digitale versie van de documenten kan hieronder bekeken worden.

Over dit plan werd een zitdag gehouden op donderdag 1 oktober 2020 in het Gemeentehuis van De Panne. Op dit infomoment konden vragen gesteld worden aan vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen. Hier kan je de presentatie van de zitdag bekijken.

Documenten fase Scopingnota

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde op donderdag 19 september 2019 de scopingnota van het PRUP ‘Ter Hoeve’ goed. De digitale versie van de documenten kan hieronder bekeken worden:

Documenten fase Startnota

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde op donderdag 10 januari 2019 de start- en procesnota van het PRUP ‘Ter Hoeve’ goed. De digitale versie van de documenten kan hieronder bekeken worden:

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte gehouden worden van de volgende stappen in het planproces van het RUP 'Ter Hoeve'? Vul jouw gegevens in in het contactformulier.

Aanspreekpunt project

Bram Buysschaert

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.