RUP Ter Hoeve (De Panne)

Definitief vastgesteld door provincieraad op 25 maart 2021

Publicatie in Belgisch Staatsblad op 4 juni 2021

De Provincie West-Vlaanderen wil met het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) 'Ter Hoeve' camping Ter Hoeve (De Panne) renoveren en vakantiehuisjes toelaten in het plangebied. Het PRUP laat in totaal maximum 300 verblijfseenheden toe, waarvan maximaal 100 niet-verplaatsbare vakantiehuisjes. Om een diversiteit aan overnachtingsmogelijkheden te voorzien blijft er ook voldoende ruimte voorzien voor verplaatsbare constructies zoals stacaravans, mobilhomes, tentenweide.

Documenten definitieve vaststelling

Vorige fases RUP

Documenten fase Ontwerp

De Provincie West-Vlaanderen heeft in haar provincieraadszitting van donderdag 18 juni 2020 het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'Ter Hoeve' (De Panne) voorlopig vastgesteld. Daarna werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit openbaar onderzoek liep van maandag 7 september t.e.m. vrijdag 6 november. Tijdens deze periode kon iedereen de plannen inkijken of/en een reactie, opmerking of een bezwaar indienen bij de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO). De documenten kunnen hieronder bekeken worden:

Over dit plan werd een zitdag gehouden op donderdag 1 oktober 2020 in het Gemeentehuis van De Panne. Op dit infomoment konden vragen gesteld worden aan vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen. Hier kan je de presentatie van de zitdag bekijken.

Documenten fase Scopingnota

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde op donderdag 19 september 2019 de scopingnota van het PRUP ‘Ter Hoeve’ goed. De documenten kunnen hieronder bekeken worden:

Documenten fase Startnota

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde op donderdag 10 januari 2019 de start- en procesnota van het PRUP ‘Ter Hoeve’ goed. De documenten kunnen hieronder bekeken worden:

Aanspreekpunt project

Bram Buysschaert

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.