RUP 't Roosleen Staden

De provincie West-Vlaanderen maakt, in samenwerking met de gemeente Staden, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor de ontwikkeling van het bedrijf Mol Cy en directe omgeving te Staden, getiteld PRUP ’t Roosleen. 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt in een bepaald gebied. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van het RUP, kunnen – eens het RUP is goedgekeurd - omgevingsvergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden.

Bekijk het volledige stappenplan van de RUP-procedure.

Huidige fase PRUP: Ontwerp-PRUP

Op 22 april 2021 heeft de provincieraad het RUP voorlopig vastgesteld. Dit RUP werd voorgelegd aan het brede publiek tijdens een openbaar onderzoek waarbij iedereen opmerkingen en bezwaren kon indienen. Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van maandag 17 mei 2021 tot en met vrijdag 16 juli 2021.

De adviezen, bezwaren en opmerkingen uit dit openbaar onderzoek, worden behandeld door de Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO). Op basis van de adviezen, bezwaren en opmerkingen zal het plan al dan niet worden bijgestuurd en aan de provincieraad worden voorgelegd voor definitieve vaststelling. Na de definitieve vaststelling heeft de Vlaamse Regering de mogelijkheid om het plan alsnog te schorsen.

Infonamiddag op 25 mei

Tijdens het openbaar onderzoek werd op dinsdag 25 mei 2021 een infonamiddag georganiseerd in het AC/DC van Staden.

Documenten

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.