RUP 't Roosleen Staden

PRUP_procedure_tijdlijn_scopingnota

Bekijk hier het volledige stappenplan van de RUP-procedure.

De provincie West-Vlaanderen maakt, in samenwerking met de gemeente Staden, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor de ontwikkeling van het bedrijf Mol Cy en directe omgeving te Staden, getiteld PRUP ’t Roosleen.

Huidige fase PRUP: scopingnota

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 19/11/2020 de scopingnota van het PRUP ‘t Roosleen goedgekeurd.

Deze scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe wordt omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota. De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht gaan worden in het verdere planproces. De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt van 1 december 2020 tot en met 15 januari 2021 voorgelegd aan verschillende adviserende instanties. Daarna volgt de opmaak van het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringplan. In die fase zal er een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen de plannen inkijken of/en een reactie, opmerking of een bezwaar indienen.

Documenten fase scopingnota

Fase: Startnota

Er werd een publieke raadpleging (periode van inspraak) georganiseerd over de start- en procesnota van het PRUP 't Roosleen van 1 mei tot en met 30 juni 2019. Op 7 mei 2019 werd er een infomoment georganiseerd in het AC/DC Staden. Tijdens de publieke raadpleging kon iedereen opmerkingen en suggesties formuleren. 

Documenten fase startnota

Blijf op de hoogte

Wens je verder op de hoogte gehouden te worden van de volgende stappen in het planproces van het PRUP ‘t Roosleen via e-mail? Vul dan het contactformulier in.

Aanspreekpunt project

Evi Lefevere

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.