RUP Sint-Maartensveld

PRUP_procedure_tijdlijn_startnota

Bekijk hier het volledige stappenplan van de RUP-procedure.

Huidige fase: startnota

De Provincie maakt, in samenwerking met gemeente Ardooie, het provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Sint-Maartensveld op in gemeente Ardooie. Met dit RUP wil de provincie tegemoet komen aan de vraag tot uitbreiding van het Metaalbedrijf Metafox nv. Ook wil dit bedrijf de samenwerking met de tuingereedschapsbedrijven De Pypere (Ardooie) en Polet (Herzele) versterken. Deze twee bedrijven zouden verhuizen naar de site van Metafox, waardoor een deel van het productieproces gemeenschappelijk kan gebeuren. Metafox wenst hiervoor enkele bijkomende gebouwen te voorzien op de gronden ten oosten van de bestaande gebouwen op de site te Ardooie. Aangezien deze gronden in landbouwgebied gelegen zijn, moeten deze eerst een nieuwe bestemming krijgen alvorens er een vergunning kan worden aangevraagd.

Een eerste stap in dit proces was de aanvraag van een planologisch attest. Met het goedkeuren van het planologisch attest Metafox nv door de Provincieraad op 19/12/2019 kreeg het bedrijf toestemming om reeds enkele korte termijnuitbreidingen uit te voeren.

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 3/12/2020 de start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Sint-Maartensveld goedgekeurd.

Documenten startnota

  • De startnota vormt de ‘start’ van de procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Als bijlage bij de startnota is het document te raadplegen dat omschrijft hoe de plan-MER opgemaakt zal worden.
  • De procesnota is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.

Publieke raadpleging

Op de startnota kan gereageerd worden tijdens de periode van publieke raadpleging van 11/01/2021 tot en met 12/03/2021, waarbij iedere burger suggesties, ideeën of opmerkingen kan geven op de inhoud van de startnota. Er wordt ook een infomoment georganiseerd op 2 februari 2021.

Reactie indienen

Je mening, ideeën of opmerkingen geven op de voorgestelde denkpistes in de startnota kan op verschillende manieren:

  • via het digitaal inspraakformulier
  • via e-mail aan [email protected]
  • per brief of tegen afgifte bij: 
    • Dienst Ruimtelijke Planning Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
    • Dienst ruimtelijke ordening van gemeente Ardooie.
Infomoment

Er wordt tijdens de publieke raadpleging, op dinsdag 2 februari 2021 een infomoment georganiseerd (tussen 16u en 20u) in het GC ’t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13, 8850 Ardooie, waarop vertegenwoordigers van de provincie aanwezig zullen zijn.

Wegens de geldende maatregelen m.b.t. Covid-19 is het verplicht om op voorhand in te schrijven voor dit infomoment, Om samenscholingen te vermijden wordt er gewerkt in tijdsblokken; we vragen u ook om maximaal met twee personen in te schrijven per tijdsblok. Inschrijven kan via het formulier of telefonisch op 050/40 35 33.

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.