RUP Sint-Maartensveld

De Provincie maakt, in samenwerking met gemeente Ardooie, het provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Sint-Maartensveld op in gemeente Ardooie. Met dit RUP wil de provincie tegemoet komen aan de vraag tot uitbreiding van het Metaalbedrijf Metafox nv. Ook wil dit bedrijf de samenwerking met de tuingereedschapsbedrijven De Pypere (Ardooie) en Polet (Herzele) versterken. Deze twee bedrijven zouden verhuizen naar de site van Metafox, waardoor een deel van het productieproces gemeenschappelijk kan gebeuren. Metafox wenst hiervoor enkele bijkomende gebouwen te voorzien op de gronden ten oosten van de bestaande gebouwen op de site te Ardooie. Aangezien deze gronden in landbouwgebied gelegen zijn, moeten deze eerst een nieuwe bestemming krijgen alvorens er een vergunning kan worden aangevraagd.

Een eerste stap in dit proces was de aanvraag van een planologisch attest. Met het goedkeuren van het planologisch attest Metafox nv door de Provincieraad op 19/12/2019 kreeg het bedrijf toestemming om reeds enkele korte termijnuitbreidingen uit te voeren. Bekijk het volledige stappenplan van de RUP-procedure.

Huidige fase: Scopingnota

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 7/10/2021 de scopingnota en procesnota 3.0 van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Sint-Maartensveld goedgekeurd.

In de scopingnota wordt aangegeven wat er verder onderzocht zal worden op basis van de adviezen en inspraakreacties die verzameld werden tijdens de publieke raadpleging in de startnota. Je kan in de bijlage van de scopingnota dus lezen hoe de ingediende inspraakreacties verwerkt werden.

Bijkomend infomoment

Er werd over de scopingnota een bijkomend infomoment georganiseerd op donderdag 7 oktober 2021 om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (Polenplein 15, 8850 Ardooie).

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.