RUP Regionaal bedrijventerrein Hille Noord

Definitief vastgesteld door provincieraad op 22 april 2021
Publicatie in Belgisch Staatsblad op 16 juli 2021

De provincie West-Vlaanderen heeft, in samenwerking met de gemeente Wingene, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt voor de ontwikkeling van het bedrijf Degroote Trucks & Trailers en directe omgeving, getiteld PRUP regionaal bedrijventerrein Hille Noord.

Bekijk hier het volledige stappenplan van de RUP-procedure.

Huidige fase RUP: Definitieve vaststelling

De Provincie West-Vlaanderen heeft in haar provincieraadszitting van donderdag 22 april 2021 het ‘Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Regionaal bedrijventerrein Hille Noord definitief vastgesteld.

 Het PRUP treedt in werking 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. 

Documenten definitieve vaststelling

De digitale versie van de documenten kan hieronder bekeken worden.

Vorige stappen RUP

Openbaar onderzoek (afgelopen)

Over dit PRUP werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit openbaar onderzoek liep van maandag 7 september t.e.m. vrijdag 6 november. Tijdens dit openbaar onderzoek kon iedereen de plannen inkijken of/en een reactie, opmerking of een bezwaar indienen. De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) zal de binnengekomen bezwaren behandelen. Op basis van het advies van de PROCORO zal de provincieraad het RUP al dan niet of in een aangepaste versie definitief vast stellen.

Zitdag

Over dit plan werd een zitdag gehouden op dinsdag 29 september in het Gemeentehuis van Wingene. Op dit infomoment konden vragen gesteld worden aan vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Wingene.

Documenten fase ontwerp

De digitale versie van de documenten kan hieronder bekeken worden.

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.