RUP Regionaal bedrijventerrein Hille Noord

Image
tijdslijn_startnota

Huidige fase PRUP: startnota

De provincie West-Vlaanderen maakt, in samenwerking met de gemeente Wingene, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor de ontwikkeling van het bedrijf Degroote Trucks & Trailers en directe omgeving, getiteld PRUP regionaal bedrijventerrein Hille Noord.

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 11/04/2019 de  start- en procesnota van het PRUP regionaal bedrijventerrein Hille Noord goedgekeurd. Er wordt nu een publieke raadpleging (periode van inspraak) georganiseerd over de start- en procesnota van dit PRUP.

Publieke raadpleging met contactmoment

Tijdens de periode van publieke raadpleging, van 29 april tot en met 28 juni 2019, kan iedereen opmerkingen en suggesties formuleren. 

Op dinsdag 21 mei 2019 doorlopend tussen 16 en 19 uur wordt er een infomoment georganiseerd in het gemeentehuis van Wingene (Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene). Je kan er terecht met al je vragen bij vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen. 

Wanneer en hoe kan ik reageren?

Tijdens de periode van publieke raadpleging: van 29 april tot en met 28 juni 2019 kan iedereen opmerkingen en suggesties formuleren.

  • Via e-mail aan ruimtelijkeplanning [at] west-vlaanderen.be (subject: Inspraakreactie%20PRUP%20Hille%20Noord)
  • Per brief (per post of tegen afgiftebewijs) gericht aan de deputatie bij dienst Ruimtelijke Planning - Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
  • Tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Wingene - Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene

Documenten inkijken

De documenten zijn digitaal te raadplegen op onderstaande linken:

De analoge documenten zijn, tijdens de openingsuren, ook in te kijken op volgende locaties:

  • Provinciehuis Boeverbos - dienst Ruimtelijke Planning, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
  • Gemeentehuis van Wingene - Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene

De startnota vormt de start van de procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.
De procesnota is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.

Wat is een PRUP

Een provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) is een plan waarmee de provincie in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. RUP’s vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van het RUP, kunnen – eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden. Dit plan zal dus bepalen welke vergunningen afgeleverd kunnen worden.

Aanspreekpunt project

Evelyne Vercauteren

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00 en 14:00 tot 16:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00 en 14:00 tot 16:00
Langskomen zonder afspraak? Elke werkdag van 9u tot 12u. Liever een ander tijdstip? Maak een afspraak.