RUP Regionaal bedrijventerrein Hille Noord

PRUP_procedure_tijdlijn_ontwerp

Bekijk hier het volledige stappenplan van de RUP-procedure.

Huidige fase RUP: ontwerp

De provincie West-Vlaanderen maakt, in samenwerking met de gemeente Wingene, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor de ontwikkeling van het bedrijf Degroote Trucks & Trailers en directe omgeving, getiteld PRUP regionaal bedrijventerrein Hille Noord.

De Provincie West-Vlaanderen heeft in haar provincieraadszitting van donderdag 18 juni 2020 het ‘Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Regionaal bedrijventerrein Hille Noord (Wingene) voorlopig vastgesteld. 

Openbaar onderzoek (afgelopen)

Over dit PRUP werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit openbaar onderzoek liep van maandag 7 september t.e.m. vrijdag 6 november. Tijdens dit openbaar onderzoek kon iedereen de plannen inkijken of/en een reactie, opmerking of een bezwaar indienen. De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) zal de binnengekomen bezwaren behandelen. Op basis van het advies van de PROCORO zal de provincieraad het RUP al dan niet of in een aangepaste versie definitief vast stellen.

Zitdag

Over dit plan werd een zitdag gehouden op dinsdag 29 september in het Gemeentehuis van Wingene. Op dit infomoment konden vragen gesteld worden aan vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Wingene.

Documenten fase ontwerp

De digitale versie van de documenten kan hieronder bekeken worden.

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.